Bachelor taal- en letterkunde

In de bachelor taal- en letterkunde leer je één of twee talen beheersen op hoog niveau. Taal, literatuur en cultuur vormen de drie pijlers van de opleiding.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle opleidingsonderdelen.

Taal, literatuur en cultuur

Je besteedt aandacht aan de taalkundige, letterkundige en cultuurhistorische aspecten van de taal of talen die je kiest: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans.

  • In de taalkunde bestudeer je de kenmerken van menselijke taal en maak je kennis met de verschillende (sub)disciplines van de taalkunde. Je gaat op zoek naar het antwoord op vragen als: hoe evolueert taal; is ze aangeboren of aangeleerd; en hoe gebruiken we taal in de maatschappij?
     
  • In de literatuurstudie staat aan de Universiteit Antwerpen de vraag centraal hoe teksten, die in een bepaalde tijd en culturele context als 'literair' worden getypeerd, zich verhouden tot de extra-literaire werkelijkheid en hoe ze concreet 'ontstaan' en vorm krijgen in dialoog met andere teksten. Verhalend proza, drama en lyriek komen uitvoerig aan bod.
     
  • De nadruk ligt op het dynamische karakter van het concept 'literatuur' en op de complexe wisselwerking tussen literatuur en andere artistieke media. Het is dan ook logisch dat de opleidingsonderdelen cultuurkunde nauw samenhangen met de taalspecifieke opleidingsonderdelen.

Uniek voor Vlaanderen is dat je aan de Universiteit Antwerpen de studie van één taal kan combineren met theater-, film- en literatuurwetenschap.

Babel

De Antwerpse opleiding onderscheidt zich voorts met het opleidingsonderdeel 'Babel', dat je volgt in het eerste deel van het bachelortraject en een inleiding tot de taal-, vertaal- en literatuurwetenschap inhoudt.

Dat is verrijkend op zich, maar biedt nog een voordeel. 'Babel' maakt ook deel uit van de opleiding toegepaste taalkunde. Merk je dat de andere taaldiscipline je beter ligt, dan is het mogelijk om na het eerste semester van opleiding te wisselen zonder te veel studiepunten te verliezen.

Onderzoeksvaardigheden en bachelorscriptie

Doorheen het bachelortraject krijg je te zien hoe in de taal- en letterkunde aan wetenschap wordt gedaan. Je leert kritisch en correct omgaan met bronnen voor wetenschappelijk onderzoek en maakt kennis met de basisconcepten van de statistiek.

Je wetenschappelijke vaardigheden komen meteen van pas voor je eindwerk of bachelorscriptie.

Vrije ruimte

In het derde deel van het bachelortraject kies je uit een ruim aanbod aan keuzeopleidingsonderdelen, met onder andere jeugdliteratuur, Afrikaanse taalkunde en Joodse cultuur. Zo stem je je opleiding verder af op jouw persoonlijke smaak en ambitie.