Jobmogelijkheden na de opleiding taal- en letterkunde

In 2017 heeft meer dan 94% van alle alumni taal- en letterkunde in Vlaanderen binnen een jaar werk gevonden, zo blijkt uit cijfers van VDAB. Zij komen in verscheidene werkvelden terecht:

Media

Televisie en radio, film, geschreven pers, uitgeverijen…
Zo werden onze oud-studenten journalist, film- of televisieproducent, locatiescout, theaterrecensent, uitgever, fondsredacteur, blogger... Ook volgden auteurs zoals Jeroen Olyslaeghers, Yannick Dangre en de Antwerpse stadsdichter Maud Vanhauwaert de opleiding taal- en letterkunde aan de Universiteit Antwerpen.

In de masterstage kan je werkervaring opdoen bij o.a. VRT, Gazet van Antwerpen en verschillende literaire uitgeverijen.

Communicatie

Bedrijfscommunicatie, public relations, copywriting, vertalen...
Onze oud-studenten solliciteerden bijvoorbeeld voor een functie als communicatieverantwoordelijke, woordvoerder, pr-manager, ghostwriter, vertaler...

Cultuursector

Theater, cinema's, bibliotheken, musea, cultuurcentra, cultuurbeleid bij de overheid…
In theaters vind je onze oud-studenten voor en achter het podium als dramaturg, acteur, programmator... Anderen werden bibliothecaris, hebben een boekenwinkel, adviseren de Vlaamse Overheid over haar cultuurbeleid en verzorgen de publiekswerking van een museum.

In de stage kan je werkervaring opdoen bij o.a. Operaballet Vlaanderen, Toneelhuis, het filmfestival MOOOV en de Antwerpse musea.

Onderwijs

Wordt leraar via de educatieve master.
Onze oud-studenten werden leraar in het secundair onderwijs of geven Nederlands voor anderstaligen.

Onderzoek

Na de master kan je doctoreren in de taalkunde of literatuur.
Onze oud-studenten werden onderzoeker voor de universiteit of een studiecentrum.

Bedrijfsleven

Marketing, diplomatie, human resources, banksector, IT, klantenservice...
Zo hebben onze studenten nu functietitels zoals digital marketeer, commercieel adviseur en HR-consulent.

Onderscheid jezelf op de arbeidsmarkt met een specialisatie in computerlinguïstiek of digitale tekstanalyse in de master taal- en letterkunde en in de master taalkunde.