Letteren en Wijsbegeerte

Doctoreren

Procedure doctoraten

Het doctoraatsondezoek gebeurt onder supervisie van een promotor. Daarnaast kan je als doctoraatsstudent bijkomende cursussen volgen aan de Antwerp Doctoral School. Met de verdediging van je proefschrift sluit je je doctoraat af. 

  • Doctoraatsonderzoek
    Nadat je een promotor en financiering hebt gevonden voor je doctoraat, zal je je doctoraatsonderzoek uitvoeren in één van de onderzoeksgroepen van de faculteit.

  • Doctoraatsopleiding
    De doctoraatsopleiding aan de Universiteit Antwerpen heeft een open karakter. Dat betekent dat je geen strikt studieprogramma volgt. In overleg met je promotor kies je passende cursussen en activiteiten binnen en buiten de Universiteit Antwerpen. De universiteit moedigt aan deel te nemen aan interuniversitaire en internationale programma's.

  • Doctoraatsverdediging
    Het sluitstuk van je doctoraat is de openbare verdediging van je proefschrift, die voor iedere belangstellende toegankelijk is. Aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte verdedigen zo'n twintig studenten per jaar hun proefschrift. ​Overzicht doctoraatsverdedigingen​

Doctoraatsverdedigingen