Studieprogramma van het schakelprogramma veiligheidswetenschappen

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Studieprogramma van het schakelprogramma veiligheidswetenschappen 2020-2021