Schakelprogramma

Via het schakelprogramma ontwikkel je de nodige wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden en verbreed je je academische kennis. Ook jouw honger naar kennis over het veiligheidsdomein wordt gestild:

  • In het opleidingsonderdeel 'Scriptie' leer je bijvoorbeeld om wetenschappelijke onderzoeksvragen in het domein van veiligheid te formuleren.
  • In 'Duurzaamheid, veiligheid en milieu' link je deze domeinen aan technologie en aan verschillende disciplines/vakgebieden binnen en buiten de chemie. Je leert ook in anderen een attitude te kweken naar duurzaam, veilig en milieuvriendelijk werken.

Bekijk het studieprogramma en voorbeeldrooster van het schakelprogramma.

Wat is een schakelprogramma?

Met een professioneel bachelordiploma (van een hogeschool) heb je nooit rechtstreekse toegang tot een academische masteropleiding, maar kan je soms wel instromen via een schakelprogramma.

In het schakelprogramma leer je de opleidingsspecifieke kennis en (onderzoeks)vaardigheden die je nodig hebt om vlot te kunnen starten in de masteropleiding.

Als je slaagt voor het schakelprogramma behaal je geen diploma, maar een getuigschrift. Dit geeft je de toelating om in te schrijven voor de masteropleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Lees grondig de toelatingsvoorwaarden en ontdek of je met jouw vooropleiding het schakelprogramma moet/mag volgen.