Een voorbereid student is er twee waard

Test je voorkennis met de ijkingstoets

De ijkingstoets helpt je je kennis in kaart brengen. Kan je kennis wel wat opfrissing of een boost gebruikten? Dan is het overbruggingsonderwijs een aanrader.

Stoom je klaar via het overbruggingsonderwijs

In de maand september zijn er speciale overbruggingslessen. Zo kan je je wiskunde of studievaardigheden tijdig bijschaven. Deze lessen zijn gratis en zeker aan te raden.

Speciale lessenreeks wiskunde 

Om jou als toekomstige student in de wiskunde extra te motiveren, organiseert de Universiteit Antwerpen in het voorjaar steeds een lessenreeks wiskunde. Tijdens twee woensdagnamiddagen kan je je optimaal voorbereiden op een aantal topics die in het secundair onderwijs minder aan bod komen. Deze onderwerpen zijn in de wiskunde echter wel belangrijk en lopen als een rode draad doorheen de opleiding: theorie van verzamelingen, wiskundige logica en bewijstechnologie.