Nood aan financiële ondersteuning? Vragen over je sociaal statuut?

Vind alle informatie over studietoelagen, financiële steun, kinderbijslag, ziekteverzekering en zoveel meer op deze pagina.

Of contacteer de sociale dienst.

Bij de sociale dienst kan je informatie krijgen over de regelgeving rond studietoelagen.
Je kan er onder bepaalde voorwaarden ook terecht voor financiële hulp:

  • een voorschot op je studietoelage;
  • een vermindering van je studiegeld;
  • een tussenkomst in je studiekosten.

Je kan er ook aankloppen met allerlei sociaal-juridische vragen over kinderbijslag, ziekteverzekering, studentenarbeid ..
 
De medewerkers van deze dienst weten waar je als student recht op hebt of eventueel recht op kan hebben.

Spreiding van het studiegeld wordt opgevolgd door de centrale onderwijsadministratie.