Side header image

Sociale en financiële problemen

Heb je financiële problemen of vragen over je sociaal statuut? Contacteer de sociale dienst.

Bij de socio-culturele dienst kan je informatie krijgen over de regelgeving rond studietoelagen.
Je kan er onder bepaalde voorwaarden ook terecht voor financiële hulp:

  • een voorschot op je studietoelage;
  • spreiding of vermindering van het studiegeld
  • een tussenkomst in je studiekosten.

Je kan er ook aankloppen met allerlei sociaal-juridische vragen over kinderbijslag, ziekteverzekering, studentenarbeid ..
 
De medewerkers van deze dienst weten waar je als student recht op hebt of eventueel recht op kan hebben.