Als je je wil inschrijven voor de opleiding industriële wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, wiskunde, fysica, farmaceutische wetenschappen of biomedische wetenschappen moet je verplicht deelnemen aan een starttoets, ook wel bekend als een verplichte ijkingstoets. Hoewel het resultaat van deze toets niet-bindend is, moeten studenten die niet slagen wel deelnemen aan een verplichte remediëring.

Deelname aan de remediëring is verplicht. Bij niet-deelname kan de faculteit waartoe je opleiding behoort hier belangrijke beperkende gevolgen aan koppelen voor je studietraject. Het is dus belangrijk dat je je kennis zo goed mogelijk bijschaaft met de hulp van de remediëring.

Bij de Universiteit Antwerpen kan je kiezen tussen een verplichte remediëring op de campus of remediëren via een online remediëringspakket .

Remediëringscursus op de campus

In september, voor de start van het academiejaar, kan je een remediëringscursus op de campus volgen voor de opleiding industriële wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen, wiskunde, fysica, farmaceutische wetenschappen of biomedische wetenschappen. 

De cursus heeft als doel om je kennis en vaardigheden in wiskunde en chemie op te frissen en hiaten weg te werken. De cursus op de campus volgen heeft als grote voordeel dat je uitleg en hulp van docenten en medestudenten krijgt. 

Als je wil deelnemen aan een remediëringscursus op de campus, moet je je hiervoor inschrijven. De inschrijfprocedure is verschillend per opleiding:

Online remediëringspakket

Volg je de verplichte remediëring liever op je eigen tempo? Of kan je je moeilijk vrijmaken in september? Dan is een online remediëringstraject de oplossing. In de online cursus(sen) kan je aan de hand van oefen- en leermateriaal en korte kennistests je voorkennis voor wiskunde en chemie bijschaven.

Via je registratie heeft de universiteit een overzicht van de pakketten die je doorlopen hebt. Dit is belangrijke informatie voor je studietraject in de opleiding nadien. Je deelname aan de remediëring zal je ook zelf kunnen controleren in ons Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) als je ingeschreven bent.

Je hebt tijd tot uiterlijk 30 november om het online pakket te voltooien. 

Je kiest uiteraard het online remediëringspakket van de opleiding waarvoor je de starttoets aflegde en waarvoor je al ingeschreven bent of nog wil inschrijven:

Wat als ik deelgenomen heb aan een starttoets, maar wil inschrijven voor een andere opleiding met starttoets?

In dat geval moet je een verplichte remediëring volgen. Een uitzondering is mogelijk als je deelneemt én slaagt voor compatibele toetsen. Raadpleeg de voorwaarden per opleiding.

Hoe wordt deelname geregistreerd bij een remediëringscursus op de campus?

Bij aanvang van elke les zullen we je vragen om een QR-code te scannen. In een online formulier kan je vervolgens je persoonsgegevens invullen. Op basis van dit formulier registreren we je deelname aan de remediëring. Dit is belangrijke informatie voor je studietraject in de opleiding nadien. Je deelname aan de remediëring zal je ook zelf kunnen controleren in ons Studenteninformatiesysteem Antwerpen (SisA) als je ingeschreven bent.

Wat zijn de gevolgen als ik niet deelneem aan de verplichte remediëring?

Als je niet geslaagd bent op de starttoets (verplichte ijkingstoets) is deelname aan een remediëringstraject (op de campus of online) verplicht. Als je deze verplichte remediëring niet volgt, heeft dit belangrijke beperkende gevolgen voor je studietraject in de opleiding. Meer informatie daarover ontvang je bij de start van het academiejaar. Het is dus belangrijk dat je je kennis zo goed mogelijk bijschaaft met de hulp van de de remediëring .