Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Overbruggingsonderwijs

Universitaire studies met hoog wetenschappelijk gehalte vragen een degelijke voorkennis wiskunde en voor verschillende richtingen ook een degelijke voorkennis chemie. 

De faculteiten Wetenschappen, Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen organiseren daarom 2 weken voorafgaand aan het academiejaar (9-20 september 2024) het overbruggingsonderwijs. 

Het overbruggingsonderwijs wil:

  • je schoolkennis in de verschillende vakgebieden van wiskunde en chemie opfrissen;
  • eventuele kleine hiaten in je voorkennis opvullen;
  • je ondersteunen bij het zelfstandig leren en oefenen bij de aanvang van je universitaire studies.

Het programma bestaat uit vier lessenpakkettenStudievaardigheden, Academisch Nederlands, Wiskunde en Chemie. Je kan kiezen voor één of meerdere lessenpakketten.  De inhoud van de overbruggingslessen is aangepast aan de opleiding die je gaat volgen. Het overbruggingsonderwijs kan gevolgd worden om te voldoen aan de verplichte remediëring gekoppeld aan een starttoets (verplichte ijkingstoets). 


Veel succes met je studies aan de Universiteit Antwerpen!

Lees meer: