Als je in Vlaanderen geneeskunde of tandheelkunde wil studeren, moet je slagen voor een toelatingsexamen. Wie gunstig gerangschikt is, mag starten met de opleiding. Aan UAntwerpen kan je geneeskunde studeren, maar niet tandheelkunde.

Er komt ook een toelatingsexamen voor wie diergeneeskunde wil studeren. Nog niet dit jaar, maar vanaf academiejaar 2023-2024. Wie wil starten met de opleiding in 2022-2023, moest deelnemen aan de verplichte ijkingstoets.

Voor andere opleidingen is er geen toelatingsexamen, maar een (verplichte) ijkingstoets