Studychat

Ontwerp zonder titel (37).png

StudyChat, een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, helpt jongeren en scholen bij het maken van een weloverwogen studiekeuze. Het project biedt onder andere workshops en infosessies voor leerlingen in het vijfde, zesde of zevende middelbaar, een werkboek en tools om zelf actie te ondernemen.

Aan de Slag

‘Aan de slag’ is een online voorbereidingsplatform voor toekomstige studenten, leerkrachten en studiekeuzebegeleiders. Het biedt zelfstudiepakketten die leerlingen ondersteunen bij hun studiekeuze en voorbereiden op het hoger onderwijs. De pakketten bevatten algemene competenties zoals studievaardigheden en academisch Nederlands, maar ook vakspecifieke kennis zoals wiskunde, wetenschappen en vreemde talen. Leerlingen kunnen zelftesten, leermateriaal en oefeningen doen tijdens zelfstudie thuis of in de klas. Je kiest zelf of je een zelfstudiepakket wil ter voorbereiding van een specifieke bacheloropleiding of aansluitend bij een bepaald schoolvak.

Onze workshop 'Aan de slag' biedt een kennismaking met het platform en antwoorden op vragen van leerlingen over voorkennis. Is hun kennis op het vlak van wiskunde, fysica of chemie bijvoorbeeld op peil om een specifieke opleiding te beginnen? Welke voorkennis Frans of Engels is nodig om de opleiding rechten aan te vatten? Hebben ze de juiste informatie- en studievaardigheden om te starten met een academische bachelor?

De workshop duurt 50 minuten. Het is noodzakelijk dat elke leerling individueel kan werken aan een pc, laptop of tablet. 

Campusrondleiding

Als je met je leerlingen naar onze campus komt voor een workshop, informeer dan of je aansluitend een campusrondleiding kan volgen. Een van onze studenten loodst je leerlingen langs aula’s en lokalen en toont je zijn of haar lievelingsplekjes op de campus en een aantal topwerken uit onze collectie hedendaagse kunst. De tips and tricks van het studentenleven krijgen je leerlingen er gratis bij. De rondleiding is geschikt voor kleine groepen (2 klassen van maximum 25 leerlingen).

Individueel studieadvies

De studentenbegeleider geeft individueel advies aan leerlingen die overwegen om zich in te schrijven aan de Universiteit Antwerpen, maar nog vragen hebben over hun studie. Dat is bijvoorbeeld zinvol bij twijfel tussen een aantal opleidingen of bij vragen over het leerkrediet.

Een afspraak maken kan telefonisch bij het STIP: T +32 3 265 48 72.

Werk- en infoboek ‘Kijk op kiezen'

De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding van de Universiteit Antwerpen heeft een werkboek ontwikkeld om leerlingen en leerkrachten te ondersteunen. Het is nuttig als ondersteuning in een individuele begeleiding of klassikale les.

Workshop studiekeuze voor late beslissers

Ontwerp zonder titel (42).png

​Deze workshop richt zich op leerlingen die nog twijfelen over hun studiekeuze. Tijdens een sessie van drie uur onderzoeken ze waar ze in hun studiekeuzeproces precies vastlopen en oefenen ze met één of meerdere topics van het werkboek ‘Kijk op Kiezen: stappenplan voor studie- en beroepskeuze’. Met het werkboek kunnen leerlingen ook thuis nog verder aan de slag.