Twijfels over je studierichting

Heb je twijfels over je studiekeuze? Overweeg je om van studie te veranderen? Dan is het zinvol om stil te staan bij jezelf en op zoek te gaan naar je belangrijkste waarden, eigenschappen, vaardigheden en interesses.  Maar al te vaak zien we dat studenten hun zoektocht starten in de omgekeerde richting: bij de studierichtingen zelf, om vervolgens te kiezen op basis van eliminatie. Geen goed idee, want dan word je al snel overspoeld door ontelbare mogelijkheden.

Benieuwd wat je dan wel kan helpen? Studiecoaches kunnen je ondersteunen bij het maken van je studiekeuze op verschillende manieren. 

Wie kan terecht bij een studiecoach?

Alle studenten van de Universiteit Antwerpen, ingeschreven in een bachelor-, master-, manama-opleiding, voorbereidings- of schakeljaar, kunnen terecht bij een studiecoach. Ook afstuderende leerlingen van de middelbare school die een studie bij de Universiteit Antwerpen overwegen, zijn welkom!

Wat doet een studiecoach?

We bieden materiaal aan om zelf mee aan de slag te gaan. Wil je graag meer ondersteuning, dan kan je een training in grote of kleine groep volgen of een afspraak maken voor individuele studiecoaching. Meer details over het aanbod van de studiecoaches kan je vinden op Blackboard. Of neem contact op met het STIP!

Ga je liefst autonoom en op je eigen tempo aan de slag, dan kan je gebruik maken van het werkboek 'Kijk op Kiezen'. Het helpt je om je  keuzevaardigheden aan te scherpen aan de hand van verschillende oefeningen en opdrachten. Je bouwt stapsgewijs een eigen portfolio op zodat je een vollediger beeld krijgt van wie je bent, wat je kan en wat je wilt. Of neem een kijkje op websites die je wegwijs maken in het grote aanbod van studierichtingen. Op sommige websites kan je ook studiekeuzetests doen.

Je kan uiteraard op elk moment extra ondersteuning vragen van een studiecoach door een afspraak te maken via het STIP

Krijg je je informatie liever aangereikt en ga je er graag samen mee aan de slag? De studiecoaches organiseren regelmatig tips & tricks sessies en workshops rond het maken van een studiekeuze. Er wordt gestreefd naar een aanbod dat zowel digitaal als op de campus kan doorgaan. Ook voor leerlingen die afstuderen van het secundair onderwijs!

Heb je een specifieke vraag die maatwerk vraagt? Maak dan een afspraak voor een individuele begeleiding! Dat kan zowel online als op de campus. In een eerste gesprek wordt afgetoetst met welke vragen je zit en op welke manier een studiecoach je kan ondersteunen. Via gesprekken leer je jezelf beter kennen en krijg je meer zicht op je waarden, eigenschappen, vaardigheden, interesses en studierichtingen die daarbij passen. Eén sessie duurt ongeveer 45 minuten. Het aantal sessies ligt niet op voorhand vast, maar veel studenten zijn na enkele sessies al verder geholpen.

Hoe schrijf ik me in of maak ik een afspraak? STIP!

Inschrijven voor een tips & tricks sessie of workshop doe je via Blackboard. Een afspraak maken voor een individuele begeleiding gebeurt via het STIP. Studenten die niet aan de Universiteit Antwerpen studeren hebben geen toegang tot Blackboard maar kunnen wel contact opnemen via het STIP, ook voor een tips & tricks sessie of workshop.

Waar vind ik de studiecoaches?

Studiecoaches vind je op de Stadscampus (gebouw E en S), Campus Groenenborger (gebouw S) en Campus Drie Eiken (gebouw G). Je mag zelf kiezen op welke campus je een training of coaching volgt. Uiteraard behoort online coaching ook tot de mogelijkheden!

Hoeveel kost studiecoaching?

Het volledige aanbod van de studiecoaches is gratis voor studenten, met uitzondering van ‘Kijk op Kiezen’, een werkboek om zelf mee aan de slag te gaan. Ook voor sommige workshops wordt er een vergoeding gevraagd voor het gebruikte werkmateriaal.

Hoe gaan de studiecoaches om met wat ik hen vertel?

Alle studiecoaches houden zich aan het beroepsgeheim en spreken dus niet met je ouders, vrienden of docenten over jouw begeleiding. 

Wie zijn de studiecoaches?

Alle medewerkers zijn opgeleid in het coachen van studenten en hebben ervaring met het begeleiden van studiekeuzeprocessen.

Studiecoaches Rein en Sara vertellen je waar je het best rekening mee houdt bij het maken van je studiekeuze