Side header image

Ongoing PhD Research (alphabetical order)

Doctorandus Titel Promotor(en) Startdatum
AFULABULA (IFUBWA) Emmanuel How does electronic commerce change international trade: in search of adequate consumer protection G. Straetmans 10 oktober 2017
(FR 152)
BALDINGER Sebastian Understanding Laws and the Laws of Understanding G. Pavlakos (Univ. of Glasgow)
K. Schaubroeck (Fac. L&W)
Kristof Van Assche
24 februari 2014
(FR 111)
BECK, Michaël Conflicts of Laws Pertaining to Patents as Objects of Property/
Conflictenrecht met betrekking tot octrooien als deel van het vermogen
E. Van Zimmeren
T. Kruger
14 november 2016
(FR 142)
BEDNAROWICZ Bartlomiej Economic migrants within the EU internal market: the principle of equal treatment under pressure H. Verschueren
D. Cuypers
10 december 2015
(FR 132)
BELLINKX Vincent Het internationale Energierecht vanuit een duurzaam ontwikkelingsperspectief/ International energy regimes from a sustainable development perspective. W. Vandenhole 22 januari 2015
(FR 122)
BENFQUIH Yousra Juridische perspectieven op de theorie en praktijk van accommodatie en inclusie van religieuze diversiteit in onderwijsinstellingen: een schoolvoorbeeld? / Can you believe? Accommodation and inclusion of religious diversity in educational institutions: legal perspectives on theory and practice W. Vandenhole
D. Cuypers
13 december 2013
(FR 109)
BENNIS Skander Een blauwdruk voor het DNA van on-en offline economisch recht. Een begripsanalyse van de 'economische activiteit' in België en de Europese Unie G. Straetmans 20 november 2018
(FR 164)
BERNAERTS Jonathan Taalrechten en -beleid in meertalige samenlevingen: beantwoordt het juridisch kader aan de noden en bezorgdheden van personen behorend tot taalminderheden en van het bestuur? / Language rights in linguisticly diverse societies: are current legal orders adressing the needs and concerns
 of persons belonging to language minorities as well as those of the administration?
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Maarten Luther-Universiteit, Halle-Wittenberg (Duitsland)
J. Velaers
M.-C. Foblets (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Max Planck Institut)
2 juli 2015
(FR 127)
BERNET KEMPERS Eva Towards a legal principle of 'animal dignity' F. Swennen
J. Van de Voorde
14 februari 2019
(FR 167)
BLOCKX Jan Mens Rea in European Competition Law A.M. Van den Bossche 9 december 2016
(FR 143)
CAMMU Nola Meerouderschap, verwantschapsterminologie en de rol van he recht: een kritische analyse / Multiparenthood, kinship terminology and the role of law: a critical analysis  F. Swennen
M. Croce (Sapienza Università di Roma/Uantwerpen) 
19 februari 2016
(FR 134)
CASALIN Deborah The role of international (quasi-)judicial mechanisms in ensuring reparation for arbitrary displacement K. De Feyter 24 februari 2017
(FR 145)
CLAES Laurens De proportionaliteit van de straf J. Rozie
J. Meese
17 december 2018
(FR 165)
CLAUS Lauranne Naar een moderne rol voor het Hof van Cassatie in het geheel van de rechtspleging S. Rutten
B. Vanlerberghe
16 november 2017
(FR 153)
CORNELIS Cindy Genetische gegevens en verzekeringen T. Vansweevelt 13 maart 2017
(FR 146)
DE COSTER Tim De onderzoeksgerechten als filter van het vooronderzoek in strafzaken. Een noodzakelijke hindernis of een onmisbare schakel tussen het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde? J. Meese 2 juni 2015
(FR 126)
DEHAECK Valerie KMO’s in juridisch EU-Wonderland. Wie niet groot is, moet slim(mer) zijn A.-M. Van den Bossche 12 september 2013
(FR 106)
DE HERT Marc Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische stoornis T. Vansweevelt
E. Delbeke
18 oktober 2018
(FR 163)
DE MEYER Fien Late abortussen: Een vergelijkend onderzoek van regelgeving en juridische knelpunten / Late-term abortions: A comparative analysis of regulatory frameworks and legal challenges K. Van Assche
T. Vansweevelt
18 oktober 2018
(FR 163)
DE MEYER Laura De vrijgemaakte interne markt v. de (af)gesloten nationale (arbeidsmarkt)markt: opponent of complement? Een juridisch onderzoek naar de (sociale) grenzen van afgesloten (Belgische) EU-zeehavens A. Van Regenmortel 23 maart 2015
(FR 124)
DE MULDER Charlotte Het juridisch statuut en de bescherming van ongeboren menselijk leven in het Belgisch recht F. Swennen
T. Vansweevelt
20 november 2018
(FR 164)
DE WINTER Samuel Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving? N. Carette
I. Opdebeek
20 november 2018
(FR 164)
DE ZOYSA Dhanushka (Sheran) Does current regulation of initial coin offerings (ICOs) protect the public from potential fraud, abuse and financial mismanagement? An examination of the global approach to regulating a new means of crowdfunding and putting forth alternative regulatory models R. Houben 20 november 2018
(FR 164)
DOZSA Kata The right of children to meaningful participation in global climate change policies: an empirical and normative inquiry W. Vandenhole 18 maart 2013
(FR 102)
DUPON Frédéric De openbare orde in het gerechtelijk recht S. Rutten
B. Vanlerberghe
6 april 2011
(FR 83)
FERNÁNDEZ DE ARANGUIZ Ane The role of EU law in contributing tot the Union's policy objectives of combatting poverty and social exclusion H. Verschueren
B. Cantillon (Fac. SW)
14 november 2014
(FR 142)
GAWRONKSA Sylwia Organ trafficking and human trafficking for the prupose of organ removal: legal challenges and solutions K. Van Assche
T. Vansweevelt
13 maart 2017
(FR 146)
GEUENS Maaike Het Europees burgerinitiatief als emanatie van directe burgerparticipatie: een verhoogde democratische werking van de Europese Unie? J. Meeusen 24 februari 2014
(FR 111)
HADJIGEORGIOU Andreas Establishing Political Legitimacy for Legal Obligations within an International Sphere. The approach of Justice as Justified Reality
Uitgaand dubbeldoctoraat Universiteit Antwerpen en Rijksuniversiteit Groningen
K. Van Assche
G. Pavlakos (University of Glasgow)
P. Westerman (Rijksuniversiteit Groningen)
27 maart 2014
(FR 112)
HANTSON Julie Juridische aspecten van mobiele gezondheidszorg of mHealth T. Vansweevelt 21 april 2017
(FR 147)
HEIRMAN Glenn De verzekeringsovereenkomst: contractuele vrijheid en transparantie B. Weyts 23 januari 2014
(FR 110)
HERIJGERS Coralie Artsen en deontologie T. Vansweevelt
K. Van Assche
11 december 2014
(FR 121)
HIERGENS Ide De sociale constructie van grondgebruiksrechten / The social construction of land use rights
Inkomend dubbeldoctoraat KULeuven en UAntwerpen
B. Hubeau
P. Van den Broeck
6 juli 2017
(FR 149)
HOORNAERT Lieve Diensten van algemeen (economisch) belang in de Europese Unie A.-M. Van den Bossche 22 mei 2008
(FR 53) 
JENAERT Cedric De grondwettelijke beginselen voor de uitbesteding van wetgevende macht aan niet-democratisch gelegitimeerde actoren in Europese staten. / Constitutional principles on outsourcing law-making power to non-democratically legitimized actors in European states. J. Velaers 23 maart 2015
(FR 124)
JIANG Shisong Human Rights Networks and International Human Rights Law: Do relations matter for the right to education of rural-urban migrant communities in China?
Inkomend dubbeldoctoraat Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) en UAntwerpen
K. De Feyter
A. De Guttry (Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa)
25 januari 2016
(FR 133)
JOHANNES Chloé The Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships T. Kruger
G. Bradfield (University of Cape Town, South Africa)
14 februari 2019
(FR 167)
JOHANNES Warren The applicability and application of human rights during international armed conflict involving non state armed groups. W. Vandenhole 8 oktober 2014
(FR 119)
KACZMAREK Kamila The Funcions and Criteria of Intergenerational inheritance Law R. Barbaix
F. Swennen
18 oktober 2018
(FR 163)
KHALIFE RAWASS Abed Rahman A critical analysis of the legal aspects of e-commerce: The challenges from a consumer perspective and the various strategies that promote its development G. Straetmans
R. Houben
17 januari 2019
(FR 166)
KIRAC Ayse Irem Progression in Global Democracy from Local Governments to Global Decision-making Mechanisms E. Van Zimmeren
C. Cantore
7 oktober 2013
(FR 107)
 
KNOOPS Sarah Het gelijkheidsbeginsel in aanvullende pensioenen voor werknemers: een moeilijk evenwicht tussen bescherming en flexibiliteit D. Cuypers
B. Weyts
24 februari 2017
(FR 145)
LAMBRECHT Sarah De dynamiek tussen nationale en regionale grondrechtenbescherming in Europa: naar convergentie?/The Dynamics between National and Regional Fundamental Rights Protection in Europe: a Practice of Convergence?  P. Popelier 24 november 2011
(FR 88)
LELOUP Mathieu De impact van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de scheiding der machten in de lidstaten van de Raad van Europa/The impact of the European Court of Human Rights on the separtation of powers in the member states of the Council of Europe D. Vanheule 12 maart 2018
(FR 157)
LETTANIE Ute De ECB vanuit een constitutioneel oogpunt: problemen van aansprakelijkheid, legitimiteit en rechterlijke controle / The ECB from the viewpoint of Constitutionalism: Problems of Accountability, Legitimacy and Judicial Review P. Popelier 25 januari 2016
(FR 133)
MANIRAKIZA Alexis Les principes d'égalité et de non-discrimation et le statut personnel et familial au Burundi F. Swennen
W. Vandenhole
22 januari 2015
(FR 122)
 
MARTENS Laura Kwaliteitscontrole doorheen de wetgevingscyclus / Quality control throughout the legislative cycle
Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en UHasselt
P. Popelier
W. Marneffe (Uhasselt)
18 oktober 2018
(FR 163)
MURHULA Paterne La gestion du contentieux électoral en Afrique des Grands Lacs: cas de la RD Congo, du Burundi et du Rwanda S. Vandeginste
P. Popelier
7 oktober 2013
(FR 107)
 
NGUYEN HUU Phuc Consumer protection against Defective Products. Product Liability in a Comparative Perspective: EU, US and Japan G. Straetmans
T. Vansweevelt
13 maart 2017
(FR 146)
NIYONIZIGIYE Pacifique The role of the Burundi Constitutional Court in Protecting the Rule of Law P. Popelier
S. Vandeginste (IOB)
10 oktober 2017
(FR 152)
NISSEN Johannes "Vermarkting" van ruimtelijke ordening: een onderzoek naar de rol van verhandelbare ontwikkelingsrechten in Vlaanderen vanuit een rechtsvergelijkend perspectief /  "Privatization" Urban Planning: an Examination of the Role of Transferable Development Rights in Flanders from a Comparative Perspective E. Van Zimmeren
S. Pauwels (Fac.  Ontwerpwetenschappen)
B. Hubeau
6 juli 2017
(FR 149)
NWOSU Hilary Chidiebere Global Digital Communications and Human Rights Law W. Vandenhole
P. Van Eecke
3 juli 2014
(FR 116)
NYSTEN Sander Juridische Knelpunten & Open Metropolitan Design/Legal Issues & Open Metropolitan Design E. Van Zimmeren
S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)
5 november 2015
(FR 131)
OGUNNIYI Daniel Towards en Effective Child Protection Regime: a Critical Assessment of the UN CRC and its Implications for Children in West-Africa W. Vandenhole 20 november 2014
(FR 120)
PALINCKX Sarah Blauwdruk voor een passende regeling van de collectieve arbeidsverhoudingen in de publieke sector R. Janvier (Faculteit SW) 24 augustus 2017
(FR 150)
PANG Yuliang The Legal Policy Space of WTO Members in Import Protection under the Agreement on Agriculture K.  De Feyter
A. Herwig
11 december 2014
(FR 121)
 
PATIÑO ÁLVAREZ Aída Araceli Do the Constitutional Courts contribute to the democratization process?  P. Popelier 25 januari 2011
(FR 81)
PAUWELS Karl Belasting en draagkracht. De toekomst van het draagkrachtbeginsel in fiscalibus A. Van de Vijver 12 maart 2018
(FR 157)
PECORARO Alberto Deep Seabed Mining in the Area: Investment Protection and the Common Heritage of Mankind K. De Feyter 20 november 2018
(FR 164)
PROVOOST Griet De complete dienstverlening van het arbeidsauditoraat: justitie nieuwe stijl in de praktijk? D. Cuypers
B. Hubeau
24 augustus 2017
(FR 150)
QUENÉ Myriam The meaning of the sufficient resources condition in European Migration Law H. verschueren
D. Vanheule
17 september 2018
(FR 162)
QUIROGA ERÓSTEGUI Celeste Human Rights of Indigenous Women of the upper Cochabamba Valley: Use and Access to Land and Peaceful Conflict Transformation K. De Feyter 13 febuari 2018
(FR 156)
RIVIÈRE Inès Kritische analyse van de bewijslast(verdeling) in het fiscaal recht, met het oog op de rechtsbescherming van de belastingplichtige N. Plets 12 maart 2018
(FR 157)
ROGULA Cezary Dispute Management. The principles of out-of-court dispute settlement with specific reference to commercial mediation
Inkomend dubbeldoctoraat Jagiellonian University Krakow (Polen) en UAntwerpen
B. Hubeau
Andrzej Kubas (Jagiellonian University Krakow)
7 oktober 2013
 (FR 107)
 
SAHADZIC Maja Constitutional assymmetry in multitiered multinational systems P. Popelier
J. Marko (Karel-Franzens-Universität Graz)
20 augustus 2015
(FR 128)
SARAPANI Stella Looting and Illicit Antiquities Trade in South-East Europe G. Straetmans 12 maart 2018
(FR 157)
SAS Marlies Een optimalisatie van de beveiliging op de campus: het meten en analyseren van de beveiligingscultuur binnen universiteiten / Improving campus security: measuring and analyzing the security culture of universities W. Hardyns
K. Ponnet (UGent en UAntwerpen, Faculteit SW)
G. Reniers (Faculteit TEW)
17 april 2018
(FR 158)
SMET Rik De fiscale verdragsbevoegdheid in een federale staatsstructuur / Tax treaty power in a federal form of government B. Peeters
A. Van de Vijver
2 juli 2015
(FR 127)
SNYERS Alexander De feitelijke bestuurder R. Houben 12 maart 2018
(FR 157)
SOLIS SANTOS Maria Teresa Through the looking-glass of Market Citizenship and what EU citizens find there A.-M. Van den Bossche 2 juni 2015
(FR 126)
TODTS Liesbeth Naar een algemeen toetsingskader voor bestuurlijke en strafrechterlijke beperkingen op de persoonlijke bewegingsvrijheid ter handhaving van de openbare orde. I. Opdebeek 23 maart 2015
(FR 124)
UKPE Aniekan Iboro New Framework for Special and Differential Treatment in the WTO K. De Feyter
A. Herwig
23 maart 2012
(FR 92)
 
VAN DEN HOUTE Bert De afdwingbaarheid van patrimoniale bedingen tussen echtgenoten R. barbaix 31 mei 2018
(FR 159)
VAN DE PLAS Inge Functional Integration of Retention of Title in Secured Transactions Law: A European Perspective M. Vanmeenen 24 februari 2017
(FR 145)
VANDERHULST Veerle De zorgplanning voor meederjarige zorgenkinderen. Persoonrechtelijke, familiaal(vermogens)rechtelijke en sociale-zekerheidsrechtelijke aspecten
Inkomend dubbeldoctoraat Vrije Universiteit Brussel en UAntwerpen
F. Swennen
E. Alofs
17 september 2018
(FR 162)
VAN EYNDHOVEN Jef De strafrechterlijke handhaving van fiscale verplichtingen: een kritische analyse vanuit rechtsvergelijkend oogpunt B. Peeters 11 december 2014
(FR 121)
VAN HOF Tine BECAREFUL: BEst interests interpretation in Child Abduction cases: an explanation into REsolving Fragmentation Under different international Legal regimes T. Kruger
W. Vandenhole
14 februari 2019
(FR 167)
VANHOOFF Larissa Compensation funds: their nature, function and legality T. Vansweevelt
B. Weyts
13 maart 2017
(FR 146)
VAN LEUVENHAEGE Margot Taalgrenzen aan de toegankelijkheid van het (ge)recht? Over access to justicevoor de kwetsbare burger en de rol van begrijpbare taal daarbij B. Hubeau 23 maart 2015
(FR 124)
VAN NUNEN Karolien Onderzoek naar veiligheidscultuur in organisaties
(Doctoraat in de Veiligheidswetenschappen)
K. Ponnet
G. Reniers
20 november 2014
(FR 120)
VERHERSTRAETEN Sofie Bestaansreden en functie van het Europese eengemaakte modellenrecht naast een expanderend auteursrecht G. Straetmans
H. Vanhees
16 december 2011
(FR 89)
VERLEYEN Mathieu De effectiviteit en proportionaliteit van MiFID II in een steeds meer door technologie gedreven financiële sector / The effectiveness and proportionality of MiFID II in an increasingly technology driven financial sector R. Houben
G. Straetmans
31 mei 2018
(FR 159)
VERSTAPPEN Aïda De juridische bescherming van minderjarige kinderen in escalerende geschillen betreffende familiale betrekkingen F. Swennen 24 februari 2017
(FR 145)
VILLAFUERTE PHILIPPSBORN Leonardo  Collective Indigenous Rights in Bolivia: Effectiveness of Collective Rights in the Framework of Plural Justice. Case Study: Jacha Karangas and Pueblo Chiquitano K. De Feyter
S. Smis (VUB)
13 febuari 2018
(FR 156)
WARIOBA Isabela Localisation of human rights: a case study of early marriages in Shinyanga Region in Tanzania W. Vandenhole 6 juli 2017
(FR 149)
WATTS Kim A comparative law analysis of compensation funds: international best practice and contemporary applications T. Vansweevelt
B. Weyts
13 febuari 2018
(FR 156)
WUYTS Linde De functie van en de criteria voor intergenerationeel erfrecht R. Barbaix
F. Swennen
24 mei 2016
(FR 137)