Law

Ongoing doctoral research

Ongoing PhD Research (alphabetical order) - dd 16 February 2024

Doctorandus Titel Promotor(en) Startdatum
ABDALLAH Maha Zionisme en kolonistenkolonialisme: een over het hoofd geziene genocide op het Palestijnse volk / Zionism and Settler Colonialism: an Overlooked Genocide of the Palestinian People? K. De Feyter 15 februari 2023 (UDB 268)
AFULABULA (IFUBWA) Emmanuel How does electronic commerce change international trade: in search of adequate consumer protection G. Straetmans 10 oktober 2017 (FR 152)
BAEKELANT Eva The virtual permanent establisment Doctoraat op bundel A. Van de Vijver 9 oktober 2020 (UDB 234)
BALDINGER Sebastian Understanding Laws and the Laws of Understanding G. Pavlakos (Univ. of Glasgow) K. Schaubroeck (Fac. L&W) Kristof Van Assche 24 februari 2014 (FR 111)
BERETTA Rachele Procedural justice in online dispute resolution: an empirical enquiry S. Rutten B. Vanlerberghe D. Nigmatullina 22 april 2020 (UDB 226)
BEY Nour El Houda Rethinking Competition Law: An Ethical Approach to Antitrust / Heroverweging van het mededingingsrecht: Een ethische benadering van antitrust J. Blockx 15 februari 2023 (UDB 268)
BRIKÉ Sander De arts als ondernemer en als beoefenaar van een vrij beroep F. Dewallens T. Vansweevelt 11 maart 2021 (UDB 244)
BRUIJNEN Leontine The recognition of unknown family relations: a disjunction between Private International Law en Migration Law Th. Kruger M. Pertegas (Uantwerpen & Maastricht University) 2 mei 2019 (FR 169)
CHACÍN BARRAGÁN Joaquin Andrés A Legal Clinic model focused on collective rights of indigenous peoples in Bolivia G. Erdem Türkelli 28 juni 2023 (UDB 272)
CLAES Laurens De proportionaliteit van de straf J. Rozie J. Meese 17 december 2018 (FR 165)
CONTES Giulia Reclaiming Justice: A Human Rights-Based Approach to Fighting Organised Crime through Social Reuse of Confiscated Assets W. Vandenhole 28 juni 2023 (UDB 272)
DE ANDRADE Felipe The Role of Free Trade Agreements in building a Resilient Normative Framework for International Technology Transfer Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en KU Leuven E. van Zimmeren K. de Feyter G. Van Calster 26 oktober 2022 (UDB 264)
DE COSTER Tim De onderzoeksgerechten als filter van het vooronderzoek in strafzaken. Een noodzakelijke hindernis of een onmisbare schakel tussen het vooronderzoek en het onderzoek ten gronde? J. Meese 2 juni 2015 (FR 126)
DE HERT Marc Euthanasia and physician-assisted suicide in people with a psychiatric disorder / Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij mensen met een psychiatrische stoornis Doctoraat op bundel T. Vansweevelt E. Delbeke 18 oktober 2018 (FR 163)
DE LILLO Francesco Why and how to tax business profits in a global digitalized economy: a normative principle-based analysis of the corporate income tax and its alternatives T. Diniz Magalhaes A. Van de Vijver 22 april 2022 (UDB 259)
DE MEYER Fien Late-term abortions: A comparative analysis of regulatory frameworks and legal challenges Doctoraat op bundel K. Van Assche T. Vansweevelt 18 oktober 2018 (FR 163)
DE MEYER Laura De vrijgemaakte interne markt v. de (af)gesloten nationale (arbeidsmarkt)markt: opponent of complement? Een juridisch onderzoek naar de (sociale) grenzen van afgesloten (Belgische) EU-zeehavens A. Van Regenmortel A.-M. Van den Bossche F. Louckx 23 maart 2015 (FR 124)
DE MULDER Charlotte Het juridisch statuut en de bescherming van ongeboren menselijk leven in het Belgisch recht F. Swennen T. Vansweevelt 20 november 2018 (FR 164)
DE VOGEL Josje Sustainable Mobility and Consumer Protection Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen W. Verheyen H. Schelhaas 20 februari 2020 (UDB 222)
DE WINTER Samuel Het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Een grondslag voor een algemene foutloze overheidsaansprakelijkheid en een toetsingskader voor wetgeving? N. Carette I. Opdebeek 20 november 2018 (FR 164)
DECOSTER Mattias (Ariël) Masculinity as property: Towards a new legal theory on the relationship between gender-based forms of privilege and the law Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Ugent Doctoraat op bundel K. Van Assche E. Brems (Ugent) 20 oktober 2020 (UDB 235)
DEGU ADDIS Tefera Environmental Rights of Indigenous Peoples and Large Scale Agricultural Investment Projects in Ethiopia K. De Feyter G. Erdem Türkelli 22 augustus 2019 (FR 172)
DENS Catherine De rol van de beginselen van behoorlijk bestuur bij studievoortgangsbeslissingen: een juridisch en empirisch onderzoek S. De Somer S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen) 8 september 2022 (UDB 262) 11 januari 2024
DOMENIGHINI Camilla Autonomous inland shipping: rebalancing interests and risks in the contract chain Doctoraat op bundel W. Verheyen C. Sys (FBE) 22 april 2022 (UDB 259)
EL YATTOUTI Naoual Multiculturalism in Healthcare: Rights and Duties of Healthcare Providers and Patients When Mani-festing Their Religious and Cultural Preferences in the Healthcare Setting Doctoraat op bundel K. Van Assche T. Vansweevelt S. Van de Velde (FSW) 22 april 2022 (UDB 259)
FERJANI Malek Crypto-assets: developments and regulations. Who owns what, and how? R. Houben M. Vanmeenen J. Rozie 8 september 2022 (UDB 262)
FORNOVILLE Claire Accountability by Belgian State-Owned Enterprises: An Assessment on the Basis of Public and Corporate Law Good Governance Principles and a Comparative Analysis with Germany and the United States Inkomend dubbeldoctoraat KU Leuven en UAntwerpen S. De Somer M. Wyckaert (KU Leuven) 11 januari 2024 (UDB 278)
FRATEUR Jakob Legitimate crisis management and multilevel governance: the role of trust in governments in democratically legitimate crisis governance Interdiscipliinair doctoraat Rechten en Sociale Wetenschappen Doctoraat op bundel P. Popelier ¨P. Bursens (FSW) 11 januari 2023 (UDB 267)
GHOSE Akansha Land Acquisition and Human Rights: A Study of Two Districts In Jharkhand, India  K. De Feyter 7 april 2020 (UDB 225)
GHYS Naomi De actieve verantwoordelijkheid van de Belgische Staat voor de sociale bescherming van personen met een handicap F. Louckx 30 juni 2022 (UDB 261)
GOUBERT Heleen Duurzame minnelijke invordering van consumentenschulden: nieuwe normen voor efficiënt en ethisch invorderen B. Vanlerberghe A.-L. Verbeke M. Vanmeenen 11 januari 2023 (UDB 267)
HADWICK David Between Efficiency and Privacy - The use of artificial intelligence by tax authorities and its implications for taxpayers’ privacy and data protection rights in the EU A. Van de Vijver T. Calders (FWET) 25 januari 2021 (UDB 241)
ISTACE Timo The legal implications of neurotechnological developments on physical and mental integrity. Are we in need of an updated legal framework? Doctoraat op bundel T. Vansweevelt K. Van Assche 10 februari 2021 (UDB 242)
JOHANNES Chloé The Recognition of Foreign Judicial Sale of Ships T. Kruger G. Bradfield (University of Cape Town, South Africa) 14 februari 2019 (FR 167)
KAITU Antidius Legal Status and Protection of the Unborn Human in the African Perspective: An examination of the Tanzanian Law F. Swennen W. Vandenhole 2 mei 2019 (FR 169)
KASEREKA NDEKENINGE Richard Le statut juridique des déplacés internes et leurs droits de propriété sur les biens quittés. Application au Nord-Kivu en RDC / De juridische status van de ontheemden en hun eigendomsrechten op het overgebleven eigendom. Toepassing in Noord-Kivu, DRC S. Dewulf K. De Feyter 15 november 2021 (UDB 254)
KAYAMBA Esther Lucas The Role of Customs and Traditions in addressing Child Marriages in Tanzania: A Human Rights-based Approach W. Vandenhole S. Vindevogel (HOGent) S. Bakta (Mzumbe University, Tanzania) 4 oktober 2023 (UDB 275)
KEUKELEIRE Artuur Het verbintenisrechtelijk statuut van onlineplatformen voor reële diensten B. Weyts W. verheyen 10 februari 2021 (UDB 242)
KEUNEN Liesa Tax audits on big data: exploring the legitimacy and limits in light of the prohibition of fishing expeditions Inkomend dubbeldoctoraat UGent en UAntwerpen B. Peeters S. De Raedt E. Lievens (Ugent) 24 september 2020 (UDB 233)
KHALIFE RAWASS Abed Rahman A critical analysis of the legal aspects of e-commerce: The challenges from a consumer perspective and the various strategies that promote its development G. Straetmans R. Houben 17 januari 2019 (FR 166)
KILIÇ Arinç Onat Legal structures of blue bonds: Enforcing ocean protection through financialization G. Erdem Türkelli T. Ferrando R. Houben 22 maart 2022 (UDB 258)
KILIMCIOĞLU Begüm Using Mandatory Human Rights Due Diligence and Civil Liability to Increase Accountability and Access to Remedy in Global Supply Chains G. Erdem Türkelli Th. Kruger 30 juni 2022 (UDB 261)
(MBOGO) KIMANI Peter Modernization and expansion of three main global container ports: law, logistic and translocal socio-environmental and economic interests T. Ferrando A. Stojanović (NYU Shanghai) 26 april 2023 (UDB 270)
KLAMO Adam Regulating Sovereign Lending and Debt Restructuring in the Eurozone R. Houben M. De Muynck 27 maart 2020 (UDB 224)
KUBIŃSKA Aleksandra Capturing the Dynamics of Semi-Authoritarian Regimes. Analyzing political discourse concerning societal ac-tors as democratic indexicals Interdisciplinair doctoraat Rechten en Taalkunde P. Popelier C. Van de Heyning T. Van Hout (FLW) 18 december 2020 (UDB 239)
LARI-WILLIAMS Feyisayo Gig@Risk: Towards a Legal Framework for Gig Workers' and Prosumers' Risk Management W. Verheyen T. Kruger 18 oktober 2019 (UDB 214)
LARI-WILLIAMS Seun Towards a Competitive, Fair and Sustainable Copyright System: Developing an Effective Dispute System Design Doctoraat op bundel E. van Zimmeren S. Rutten 7 december 2022 (UDB 266)
LE HAI Anh Towards a Resilient Framework of High Level Passenger Rights Protection: Adaptations for Platform-based Mobility Solutions and the Future of Sustainable Urban Mobility Doctoraat op bundel W. Verheyen E. van Zimmeren 26 oktober 2022 (UDB 264)
LEIRE Damiaan Erfenisgeschillen tussen (half)broers en (half)zussen. Naar een billijkheidscorrectie in het erfrecht ? R. Barbaix B. Weyts 3 oktober 2022 (UDB 263)
LI Yibo Taming ecosystem power of platforms through contract and competition law G. Straetmans J. Blockx W. Verheyen 15 november 2021 (UDB 254)
LIETAERT Ward (Unintended) protectionism in EU customs law: an analysis of current EU customs law in view of international trade law D. Geraets T. Diniz Magalhaes 26 oktober 2022 (UDB 264)
LIEVENS Sven De verlies-van-een-kans-leer: voorwaarden en draagwijdte in België, Duitsland en de Verenigde Staten / The loss of a chance doctrine: conditions and scope in Belgium, Germany and the United States T. Vansweevelt 8 februari 2022 (UDB 257)
LOUVIN Jean-Marc Owning our Food: Theories of property and new ownership designs for commons-based food systems Doctoraat op bundel T. Ferrando 25 oktober 2021 (UDB 253)
LUINING Michiel Trojan Horse Discourse: The Use and Abuse of Contemporary Constitutional Discourse for Fundamental Rights Prorection Interdisciplinair doctoraat Rechten en Taalkunde P. Popelier C. Van de Heyning T. Van Hout (FLW) 30 november 2020 (UDB 238)
LUKU Helga Continuity of civil status for mobile citizens in a diverse European Union: balancing freedom of movement, fundamental rights and national identity J. Meeusen 7 december 2022 (UDB 266)
MAHAMANE OUMAROU Rachid Fostering West African States’ development by incentivizing the private sector’s participation in the public contracts realm: a scrutiny of public-private partnerships from a legal, economic and policy perspective   K. De Feyter G. Erdem Türkelli 8 februari 2022 (UDB 257)
MALENGA DIVAVA Christophe Régime fiscal des investissements miniers face à la lutte contre la planification fiscale agressive à l’ère de la digitalisation de l’économie. Problèmes, enjeux et perspectives / Belastingregeling voor investeringen in de mijnbouw in het licht van de strijd tegen agressieve belastingplanning in het tijdperk van digitalisering van de economie. Problemen, vraagstukken en vooruitzichten A. Van de Vijver T. Diniz Mahalhaes 12 mei 2021 (UDB 247)
MARCONDES SMITH Michael George Making human rights more distributive by design: righting socio-economic inequality  W. Vandenhole F. Vanneste 3 december 2021 (DB) 18 januari 2022 (UDB 256)
MATTIOLO Pierfrancesco De Verordening betreffende Buitenlandse Subsidies die de Interne Markt verstoren. Europees staatssteunrecht binnenstebuiten / The Regulation on Foreign Subsidies distorting the Internal Market. EU State aid law inside out J. Blockx 15 februari 2023 (UDB 268)
MBAGI AMOPONE Serge Stéphane La juste compensation en droit minier congolais : impératif de contrepartie en vue d’un développement intégré de la République démocratique du Congo K. De feyter G. Kishiba Fitual 4 oktober 2023 (UDB 275)
MBILINYI Agripina Implementing Climate Change Legal Regime As A Mitigating Tool To Child Marriages In Tanzania G. Erdem Turkelli 7 september 2023 (UDB 274)
MONNENS Theo Short-Termism in Corporate Governance: a Continental-European Perspective / Kortetermijndenken in het bestuur van ondernemingen: een continentaal-Europees perspectief R. Houben T. Vos  7 december 2023 (UDB 277)
NGUYEN HUU Phuc Consumer protection against Defective Products. Product Liability in a Comparative Perspective: EU, US and Japan G. Straetmans T. Vansweevelt 13 maart 2017 (FR 146)
NICOTINA Alberto Constitutional strategies in the face of multilevel governance P. Popelier P. Bursens (Fac. Sociale Wetenschappen) 13 december 2019 (UDB 220)
NOLASCO MAFUNDA Grace The adecuacy of the Tanzanian Legal Framework in guaranteeing Trust in Onlin Shopping W. Verheyen J. Vannerom (Erasmus University Rotterdam) 24 mei 2023 (UDB 271)
NYSTEN Sander Legal Issues & Open Metropolitan Design E. Van Zimmeren S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen) 5 november 2015 (FR 131)
OLOO Anne Algorithmic accountability and the international human rights framework: towards inclusive global media platform governance W. Vandenhole 25 januari 2021 (UDB 241)
OMONA Anthony Mark Sustainable Corporate Taxation: Accounting for Negative Externalities in Income Tax Law T. Diniz Magalhães G. Thomassen (FBE) 11 januari 2024 (UDB 278)
ORZECHOWSKI Sophie C. Autonomous inland navigation: Providing the regulatory framework that facilitates autonomous inland navigation whilst at the same time balances ecosystem interests W. Verheyen C. Sys (FBE) 30 juni 2022 (UDB 261)
OTTO Mariya Design of a suitable transfer pricing framework in a digitalized economy Doctoraat op bundel A.  Van de Vijver B. Peeters 10 maart 2020 (UDB 223)
OTTONI UÉBE MANSUR Débora A Sustainable Value Theory for the Taxation of the Digital Economy  T. Diniz Magalhaes A. Jorissen (FBE) 9 september 2021 (UDB 251)
PAUWELS Karl Belasting en draagkracht. De toekomst van het draagkrachtbeginsel in fiscalibus A. Van de Vijver 12 maart 2018 (FR 157)
RICIFARI Rebecca Private International Law and International Corporate Mobility: Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions Inkomend dubbeldoctoraat Università degli Studi di Milano (Italië) en UAntwerpen J. Meeusen S. Bariatti (Università degli Studi di Milano) 11 januari 2023 (UDB 267)
SAMI Rana Touseef Coping with Urban Overtourism in Europe: EU Law as a Facilitator or an Impediment? S. De Somer 11 januari 2024 (UDB 278)
SANDNER Marion Assessing state obligations on economic and social rights. Resolving economic and social rights dilemmas in times of crisis: In search of more tangible guidance Inkomend dubbeldoctoraat UHasselt en UAntwerpen W. Vandenhole S. Smet (UHasselt) 11 januari 2023 (UDB 267)
SARAPANI Stella Looting and Illicit Antiquities Trade in South-East Europe G. Straetmans 12 maart 2018 (FR 157)
SAXENA Devanshi Geographical Indications and Sustainable Development: Preparing Gls for the future E. van Zimmeren K. De Feyter 3 december 2019 (UDB 219)
SCHENK Jonathan Een algemene conflictenregel voor de zakelijke aspecten van lichamelijke roerende goederen als een verdere stap in de Europese harmonisatie N. Carette J. Meeusen 20 februari 2020 (UDB 222)
SCHOLLAERT Victor Morele schade: een onderzoek naar het bestaan en het herstel T. Vansweevelt B. Weyts 18 januari 2022 (UDB 256)
SEGO Janet The role of bilateral Development Finance Institutions (DFIs) in preventing development induced displacements in the Global South: a critical analysis of the legal regulation and accountability of the selected institutions both in their countries of origin and in the host countries in the Sub Saharan Africa G. Erdem Türkelli 26 oktober 2022 (UDB 264)
SHANKER Ankita Recognising and Protecting the Personhood and Fundamental Rights of Non-Human Animals Inkomend dubbeldoctoraat Universität Basel en UAntwerpen F. Swennen A. Peters (Universität Basel) M. Schefer (Universität Basel) Ch Blattner (Universität Bern) 9 september 2021 (UDB 251)
SMEETS Yannick De omgevingsrechter als destabilisator van het evenwicht der machten of definitieve geschillenbeslechter? C. Jenart 7 september 2023 (UDB 274)
STEVENS Chelsea De rechtspositie van de hoofdarts in het ziekenhuis F. Dewallens S. De Somer T. Vansweevelt 7 december 2022 (UDB 266)
STIJLEMAN Annelien Naar een theorie over algemene beginselen van bewijs in het bestuursrecht I. Opdebeek S. De Somer 4 november 2020 (UDB 236)
STUYTS Michiel Beginselen van uitgesteld eigen vermogen R. Houben 28 maart 2019 (FR 168)
SUORSA Heidi Unity in diversity of European Health Care systems: A fundamental legal perspective on common values, organizational and financial principles  F. Louckx 25 januari 2021 (UDB 241)
TANRIVERDI, Ülkü The Smart Transition of Urban Mobility Towards Sustainable, Accessible, Inclusive, and Safe Mobility: Developing Models for Regulation, Policy, and Governance E. van Eimmeren W. Verheyen 22 april 2022 (UDB 259)
TASMAN Defne  Alternative Dispute Resolution within the Framework of EU Corporate Restructuring S. Rutten B. Vanlerberghe M. Vanmeenen 22 maart 2022 (UDB 258)
TAKAGARA MONTENEGRO Adriane Container ports as local-global legal actors: a comparative sociolegal analysis of five of the largest container ports in the world at the time of pandemic, climatic, and social challenges / Containerhavens als lokaal-mondiale juridische actoren: een vergelijkende sociaal-juridische analyse van vijf van de grootste containerhavens in de wereld ten tijde van pandemische, klimatologische en sociale uitdagingen T. Ferrando E. Prieto-Ríos (Universidad del Rosario, Colombia) 26 april 2023 (UDB 270)
TIČIĆ Martina Enforcement of the EU Regulations on the cross-border collection of monetary claims Inkomend dubbeldoctoraat University of Rijeka (Croatia) en UAntwerpen Th. Kruger I. Kunda (University of Rijeka, Croatia) 8 februari 2022 (UDB 257)
UNZ Fiona Consumer Law in a Disruptive Society Inkomend dubbeldoctoraat Erasmus University Rotterdam en UAntwerpen W. Verheyen H. Schelhaas 24 januari 2020 (UDB 221)
VAN DEN HOUTE Bert De afdwingbaarheid van patrimoniale bedingen tussen echtgenoten R. barbaix 31 mei 2018 (FR 159)
VANDENDRIESSCHE Joeri ICO’s als financieringsmethode voor natuurgebaseerde oplossingen in Vlaamse steden: een juridische analyse R. Houben 22 maart 2022 (UDB 258)
VANDENNIEUWENHUYSEN Ellen De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België J. Rozie D. Vanheule 3 december 2019 (UDB 219)
VAN DER SMISSEN Jana De juridische waarde van het solidariteitsbeginsel in het EU asiel- en migratierecht / The Legal Value of the Principle of Solidarity in EU Asylum and Migration Law D.Vanheule 11 januari 2024 (UDB 278)
VAN DOOREN Eric Douandehandhaving in België. Van moeiteloos naar moeizaam balanceren tussen strafrecht en fiscaal recht J. Rozie A. Van de Vijver 25 mei 2022 (UDB 260)
VAN DURME Florence Environmental justice, law and regulation: societal actor influence on law’s effectiveness and legal transformation K. Van Aeken T. Ferrando S. De Somer 24 februari 2021 (UDB 243)
VAN REEMPTS Fien The effectiveness of directives in horizontal situations: a reassessment in the post-exclusion/substitution dichotomy era / De effectiviteit van richtlijnen in horizontale situaties: een herevaluatie in het tijdperk na de exclusie/substitutie dichotomie J. Meeusen 15 februari 2023 (UDB 268)
VAN SANDE Kimberly De belasting van artificiële intelligentie A. Van de Vijver B. Peeters 13 december 2019 (UDB 220)
VAN STEENBERGEN Jasper De vrijheid van meningsuiting van het overheidspersoneel in het algemeen en van magistraten en veiligheidspersoneel in het bijzonder S. De Somer C. Van de Heyning I. Opdebeek 10 februari 2021 (UDB 242)
VAN VAERENBERGH Julie Het bepalen van de contractuele fout: naar een nieuwe theorie van verschillende soorten verbintenissen? N. Carrette G. Straetmans B. Weyts 28 juni 2023 (UDB 272)
VERDICKT Maartje De rol van schuldinzicht, berouw en spijtbetuigingen in de besluitvorming van de rechter bij de straftoemeting en de toekenning van strafuitvoeringsmodaliteiten J. Rozie M. Vanderhallen (Maastricht University) 26 oktober 2022 (UDB 264)
VEREECKEN Jasper Public enforcement of consumer law in Belgium Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Ugent G. Straetmans R. Steennot 22 augustus 2019 (FR 172)
VERHOFSTEDE Thibaut Ongerechtvaardigde verrijking N. Carette B. Weyts 8 februari 2022 (UDB 257)
VERHUYCK Helana Taming ecosystem power of platforms through contract and competition law W. Verheyen J. Blockx G. Straetemans 11 januari 2023 (UDB 267)
VERLEYEN Mathieu The effectiveness and proportionality of MiFID II in an increasingly technology driven financial sector R. Houben G. Straetmans 31 mei 2018 (FR 159)
WAEYTENS Sharon In search of a more balanced allocation of taxing powers between developed and developing countries: a plea for inter-nation equity B. Peeters A. Van de Vijver 17 juni 2021 (UDB 249)
YALÇINTAŞ Didem Even if Termination do us part: Restrictive Covenants in Employment Contracts G. Straetmans W. Verheyen 3 december 2019 (UDB 2019)