Integratie van de maritieme keten: it's all about capacity!

Geachte,

We hopen van harte dat u het persoonlijk en professioneel goed stelt en dat u zich heeft kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden waarin we ons allemaal bevinden

Binnen de leerstoel BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens wordt intussen gewerkt op de evolutie van ketendenken naar een collaboratief ecosysteem, meer specifiek het nieuwe normaal voor co.innovatie. Dit zal – zo geloven wij – nu nog aan belang winnen.

Door de impact van de coronacrisis op het capaciteitsgebruik van logistieke ketens waar havens deel van uitmaken, werd er voor het intussen achtste BNP Paribas Fortis Port Co.Innovation café gekozen voor het thema: ‘Integratie van de maritieme keten: it is all about capacity!’.

Geleidelijk keren we terug naar het ‘nieuwe’ normaal. Gegeven de nationale richtlijnen voor universiteiten gaat het 8ste BNP Paribas Fortis Port Co.Innovation Café nog altijd 100% online door. Het café gaat door op dinsdag 16 juni 2020 om 15u30.

“Integratie van de maritieme keten: It is all about capacity!”

Programma

Het opzet van dit online café is een mix van een online lecture (inclusief vragenlijst), webinar, video getuigenissen en virtuele break-out sessie.

  • Pre-BNP Paribas Fortis Port Co.Innovation Café In de online lecture “Havenketens: hoe zorgen we voor voldoende capaciteit?” worden er nieuwe wetenschappelijke inzichten gedeeld over algemene, hinterland-, logistieke en digitale capaciteit. In voorbereiding tot het virtuele café wordt u aangemoedigd tot proactief en strategisch nadenken over de grote capaciteitsuitdagingen in het maritieme ecosysteem. Uw reacties (via een vragenlijst) vormt input voor het virtuele café. U ontvangt de link bij registratie. Reserveer hiervoor een 30-tal minuten in uw agenda hiervoor.
  • Virtuele BNP Paribas Fortis Port Co.Innovation Café
    • 15u15: Toelichting platform Blackboard Collaborate Ultra (toegankelijk via Google Chrome of Safari voor MAC – instructies volgen na registratie).
    • 15u30: Welkom door Prof. Christa Sys, Houder van de Leerstoel BNP Paribas Fortis Transport, Logistiek en Havens.
    • 15u40: “Recovering from Corona & long term consequences (inflation vs deflation and (de-)globalisation) door Koen De Leus, Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis.

BREAK

  • 16u30: Virtuele break-out sessie: Na video getuigenissen, brainstormen we over mogelijke oplossingen en zoeken we naar (business/IT) opportuniteiten. Al deze bevindingen inspireren daarna allerhande innovaties en zijn richtinggevend voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. We besteden ook aandacht aan de LT-impact van COVID-19 op de maritieme supply chain.
  • 18u00: Slotwoord door Guy Haesevoets, BNP Paribas Fortis Ports Practice, gevolgd door online networking.

Wie? High level managers van havengerelateerde bedrijven en aanverwante bedrijven gaan in dialoog met hun collega’s en prioritiseren een haalbaar actieplan dat mee evolueert met de technologische ontwikkelingen.

Waar? Naar keuze met laptop, tablet of computer bij de hand.

Platform? Via het platform Blackboard Collaborate Ultra (toegankelijk via Google Chrome), dat succesvol gebruikt wordt door de Universiteit van Antwerpen, is het mogelijk om vragen te stellen in een chatbox, een whiteboard te gebruiken of de groep op te delen zodat er optimaal gebrainstormd kan worden. Interactie verzekert dus!

Deelname is gratis, inschrijven is evenwel de boodschap want de plaatsen zijn beperkt. Gelieve uw aanwezigheid vóór 9 juni 2020 te registreren via volgende link . Diegene die al geregistreerd zijn, zullen volgende week een bevestiging van registratie en testlink ontvangen en op 15/6 volgt de definitieve link tot de virtuele ruimte (toegankelijk vanaf 15u15).

Wij kijken er naar uit u op deze virtuele BNP Port Co.Innovation Café te mogen begroeten.

Christa Sys,                                                                                             Guy Haesevoets
BNP Paribas Fortis Leerstoel Transport Logistiek en Haven           BNP Paribas Fortis Ports Practice