Lenen

De meeste boeken kunnen worden uitgeleend, tenzij anders vermeld op het boek.

Referentiewerken (woordenboeken, encyclopedieën, ...), tijdschriften, preciosa en archiefstukken worden in de regel niet uitgeleend.
 

  Aantal volumes (*) Leenperiode
UAntwerpen personeelsleden, doctorandi en emeriti 30 volumes 3 maanden
UAntwerpen studenten 15 volumes 3 weken
Studenten AUHA (**) 10 volumes 3 weken
AUHA-personeelsleden en gepensioneerden 10 volumes 3 weken
Oud-studenten
(Universiteit Antwerpen, AUHA (**))
10 volumes 3 weken
Anderen 10 volumes 3 weken


(*) Het maximum aan uitgeleende volumes geldt voor de boeken uit alle campusbibliotheken samen.
(**) AUHA, Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen: Universiteit Antwerpen, Hogere Zeevaartschool, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Karel de Grote-Hogeschool.

De universiteitsbibliotheek kan ieder uitgeleend werk terugvragen voor het einde van de toegestane leenperiode.