• Onderzoeken: tekst & datamining, refereren en attenderen.
  • Publiceren: open access, academische bibliografie, aanvragen ISBN-nummer, ORCID, wettelijk depot, deponeren eindverhandeling.
  • Lesgeven: het gebruik van databanken in je les, het geven van bibliotheekintroducties, beschikbare lesmateriaal.