Hoe geef je een doctoraatsthesis in bewaring?

Als doctoraatsstudent dien je je doctoraatsthesis of proefschrift in bewaring te geven aan de universiteitsbibliotheek.

Je bezorgt na de druk twee exemplaren van de publicatie aan de bibliotheek.
Indien je ook een ISBN aanvraagt, bezorg je twee bijkomende exemplaren voor deponering bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Lever je publicaties op het contactadres vermeld op deze pagina. 

Naast de gedrukte exemplaren moet ook een digitale versie worden ingediend. Dit kan via de Helpdesk van de bibliotheek. Je deelt hierbij expliciet een van volgende keuzes mee:

  • jezelf en de promotor gaan akkoord met het open access ter beschikking stellen
  • jezelf en de promotor gaan akkoord met het open access ter beschikking stellen na een embargoperiode.
  • jezelf en de promotor gaan akkoord om je thesis te publiceren via het gesloten netwerk van de Universiteit Antwerpen

De bibliografische gegevens van het proefschrift worden opgenomen in de catalogus en in de academische bibliografie. De digitale versie wordt gearchiveerd in het repository van de bibliotheek.

Clausule geheimhouding

Sommige doctorandi voeren hun doctoraatsonderzoek uit als deel van een contract met de industrie, waarbij een contract wordt ondertekend met een clausule van geheimhouding. In dit geval moet de doctoraatsstudent een verklaring tot geheimhouding te bezorgen aan de administratie van de Antwerp Doctoral School. Het document kan op de website van de Antwerp Doctoral School gedownload worden.

De papieren versie van het vertrouwelijke proefschrift wordt door de dienst Bijzondere Collecties van de bibliotheek bewaard en kan enkel onder toezicht van het bibliotheekpersoneel geraadpleegd worden. De gebruiker moet bovendien een verklaring tot geheimhouding ondertekenen.

De digitale versie wordt in de catalogus afgeschermd en kan in geen geval toegankelijk gemaakt worden.

Micropublicatie van thesissen

Je kan je doctoraatsthesis in microvorm laten publiceren via Proquest. Alle kosten verbonden aan de micropublicatie vallen ten laste van de student.

Contact

Marc De Ron Bibliotheek Stadscampus
S.A. 361
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
Tel. + 32 3 265 44 55
marc.deron@uantwerpen.be