Aankoopprocedure

De bibliotheekadviseurs van de faculteiten en instituten zijn verantwoordelijk voor de selectie van de aan te schaffen boeken, tijdschriften en elektronische informatie.


De universiteitsbibliotheek is verantwoordelijk voor:

  • het uitvoeren en opvolgen van bestellingen
  • het catalogiseren van publicaties
  • de controle van de facturen

Alle publicaties zijn eigendom van de Universiteit Antwerpen, ook wanneer ze aangekocht worden via externe financiering, of vallen onder een licentieovereenkomst van de Universiteit Antwerpen.

Bestellen voor de leeszaal

Academici contacteren de bibliotheekadviseur van hun faculteit, departement of instituut. 

Anderen kunnen een suggestie via een formulier doorsturen naar de Bibliotheek.

Kijk eerst na in de catalogus of de publicatie die je voorstelt nog niet in bestelling of in het bezit van de bibliotheek is. Vul dan pas je formulier in.

De bibliotheekadviseurs beraden zich daarna over jouw voorstel. Zij houden hierbij rekening met de beschikbare budgetten en de relevantie van het werk voor de bibliotheekgebruikers. Een suggestie resulteert daarom niet altijd gegarandeerd in een aankoop.

Het formulier is niet bedoeld voor boekverkopers, uitgevers en antiquariaten. Deze nemen best contact met de dienst Acquisitie en Metadatabeheer.

Bestellen voor onderzoek

​Enkel academici en administratief personeel kunnen bestellingen voor persoonlijk gebruik (onderzoek) doorgeven.

Gelieve het ingevulde bestelformulier door te sturen naar de bibliotheek. Wij contacteren je zo spoedig mogelijk. De bestelde publicaties worden via de interne post naar jouw lokaal op de universiteit gestuurd.

De houder van een academisch krediet mag zelf de publicaties aankopen onder specifieke voorwaarden. Contacteer de dienst Acquisitie en Metadatabeheer voor meer informatie.

Een uitgebreide leenperiode (A-leen) voor academici is mogelijk als de noden van de studenten vervuld zijn. Contacteer in dit geval de bibliotheekadviseur van jouw faculteit, departement of instituut.

Bestellen van e-books voor onderzoek

​De aanschaf van e-books op persoonlijke titel heeft gevolgen voor de aankoopprocedure, de beschikbaarheid en de bewaring van de content.

De bibliotheek kan in deze context geen e-books bestellen omdat de content niet in de catalogus mag aangeboden worden voor de hele universitaire gemeenschap.

Het academische personeelslid moet in dit geval zelf het e-book bestellen en mag de enige gebruiker van de content zijn. De kosten kunnen gerecupereerd worden i-expense tool (beschikbaar op de website l van de financiële Dienst).  

De aangeschafte content kan na gebruik niet gedeponeerd worden bij de bibliotheek en gaat dus onherroepelijk verloren voor de universitaire gemeenschap. We raden dus aan om e-books via de bibliotheek te bestellen. De prijs is soms duurder, maar alle academici, studenten en personeel hebben op deze manier toegang tot de content.

Bestellen van dag- en weekbladen

Academici en Faculteitssecretariaten contacteren de bibliotheek om een abonnement te nemen op de papieren versie van dag- en weekbladen. De bibliotheek zoekt in samenwerking met jullie naar de juiste abonnementsformule. Omwille van privacyredenen kunnen we geen username en paswoord verdelen voor online toegang. Onze tussenkomst beperkt zich tot de levering van papieren exemplaren.

Wens je informatie over de mogelijkheden voor online toegang (voor de hele campus), contacteer dan de dienst e-info van de bibliotheek.

De afleveringen van de dag- en weekbladen worden op de Stadscampus intern verdeeld door de bibliotheek, tenzij je locatie beschikt over een fysieke brievenbus die groot genoeg is om kranten in te deponeren en die bereikbaar is voor Bpost. In dat geval kunnen ze rechtstreeks geleverd worden.

Voor de andere campussen raden we aan om de dagbladen bij de respectievelijke recepties te laten leveren om te zorgen dat de kranten effectief de dag zelf beschikbaar zijn.