Hoe geef je een doctoraatsthesis in bewaring?

Als doctoraatsonderzoeker dien je je doctoraatsthesis of proefschrift in bewaring te geven aan de universiteitsbibliotheek.

Je bezorgt na de druk twee exemplaren van de publicatie aan de bibliotheek.
Indien je ook een ISBN aanvraagt, bezorg je twee bijkomende exemplaren voor deponering bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Lever je publicaties op het contactadres vermeld op deze pagina. 

Naast de gedrukte exemplaren moet ook een digitale versie in pdf formaat worden opgeladen. De procedure kan je hier nalezen :

https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=417

​De bibliografische gegevens van het proefschrift worden opgenomen in de catalogus en in de Academische Bibliografie. De digitale versie wordt gearchiveerd in het repository van de bibliotheek.

Clausule geheimhouding

Doctorandi dienen ten laatste bij het indienen van het eerste ontwerp-proefschrift bij de individuele doctoraatscommissie de volledig ingevulde en ondertekende 'checklist confidentialiteit' op te laden via de tegel ‘Aanvragen’ in SisA (Nieuwe Aanvraag > PhD proefschrift > Indienen checklist confidentialiteit). Het PDF-formulier wordt dan automatisch bezorgd aan de Valorisatiedienst en de facultaire/departementale doctoraatsadministratie. Van zodra het formulier ingediend is, zal de mijlpaal ‘Aspecten geheimhouding regelen’ in ePhD automatisch op voltooid komen te staan. Zolang dit niet in orde is, zal het onmogelijk zijn om een aanvraag in te dienen voor de aankondiging van de openbare verdediging.

Indien het proefschrift onder de clausule van geheimhouding valt dan wordt de papieren versie van het vertrouwelijke proefschrift door de dienst Bijzondere Collecties van de bibliotheek bewaard en kan het enkel onder toezicht van het bibliotheekpersoneel geraadpleegd worden. De gebruiker moet bovendien een verklaring tot geheimhouding ondertekenen.

De digitale versie wordt in de catalogus afgeschermd en kan in geen geval toegankelijk gemaakt worden.

Micropublicatie van thesissen

Je kan je doctoraatsthesis in microvorm laten publiceren via Proquest. Alle kosten verbonden aan de micropublicatie vallen ten laste van de student.