Papieren publicaties

Het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België is verplicht en heeft als doel het verzamelen, ontsluiten en bewaren van het cultureel erfgoed.

De gedeponeerde publicaties worden opgenomen in de Belgische Bibliografie en krijgen daardoor meer zichtbaarheid op nationaal en internationaal vlak.

Toekenning depotnummer en deponeren van papieren publicaties

Na de aanvraag van een ISBN wordt door de bibliotheek een depotnummer toegekend. Je bent verplicht dit nummer in de publicatie te vermelden.

Je bezorgt na de druk twee exemplaren van de publicatie aan de bibliotheek. Indien je publicatie een doctoraatsthesis is, bezorg je vier exemplaren. Lever je publicaties op het contactadres vermeld op deze pagina. 
 

Elektronische publicaties

Het deponeren van digitale publicaties gebeurt voorlopig nog op vrijwillige basis. De wet die het wettelijk depot ook voor elektronische publicaties voorziet, is nog niet in voege. Het moet nog omgezet worden in een koninklijk besluit.

De bibliotheek zal in afwachting van de publicatie van het koninklijke besluit toch al beginnen met de vrijwillige deponering in pdf-formaat. We contacteren je hiervoor na het aanvragen van een ISBN-nummer.

De gedeponeerde publicaties worden dan toegankelijk via de algemene catalogus van de Koninklijke Bibliotheek van België. Indien de auteur wenst dat de publicatie niet vrij raadpleegbaar moet zijn, zal de bibliotheek geen pdf aanleveren.