Academische bibliografie

Sinds 1991 produceert de universiteitsbibliotheek de Academische Bibliografie van de Universiteit Antwerpen. Deze databank biedt een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en heeft als voornaamste doelstellingen:

  1. Het online zichtbaar maken van (een overzicht van) de publicaties per onderzoeker.
  2. Het ondersteunen van evaluaties en het beleid in het algemeen.
  3. Het voeden van externe gegevensbestanden (bv. VABB-SHW). 

Daarom is het van belang dat de publicaties van elke onderzoeker volledig en correct worden opgenomen. Door Web of Science geïndexeerde publicaties worden automatisch opgenomen, overige in aanmerking komende publicaties dienen te worden aangemeld volgens de hieronder beschreven procedure.