Hoe geef je een doctoraatsthesis in bewaring?

Als doctoraatsonderzoeker dien je je doctoraatsthesis of proefschrift in bewaring te geven aan de universiteitsbibliotheek.

Je bezorgt na de druk twee exemplaren van de publicatie aan de bibliotheek.
Indien je ook een ISBN aanvraagt, bezorg je twee bijkomende exemplaren voor deponering bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Lever je publicaties op het contactadres vermeld op deze pagina. 

Naast de gedrukte exemplaren moet ook een digitale versie in pdf formaat worden opgeladen. De procedure kan je hier nalezen :

https://studhelp.uantwerpen.be/inschrijvingen/knowledgebase.php?article=417

​De bibliografische gegevens van het proefschrift worden opgenomen in de catalogus en in de academische bibliografie. De digitale versie wordt gearchiveerd in het repository van de bibliotheek.

Clausule geheimhouding

Alle doctorandi dienen de checklist confidentialiteit ondertekend te bezorgen aan de valorisatiedienst (valorisatie@uantwerpen.be) én naar hun facultaire doctoraatsadministratie (zodat de ePhD-mijlpaal m.b.t. ‘aspecten geheimhouding regelen’ op status ‘voltooid’ kan worden gezet) wanneer zij de openbare verdediging aankondigen. Het document kan op de website van de Antwerp Doctoral School gedownload worden.

Sommige doctorandi voeren hun doctoraatsonderzoek uit als deel van een contract met een externe partner, waarbij een contract wordt ondertekend met een clausule van geheimhouding.

Indien het proefschrift onder de clausule van geheimhouding valt dan wordt de papieren versie van het vertrouwelijke proefschrift door de dienst Bijzondere Collecties van de bibliotheek bewaard en kan het enkel onder toezicht van het bibliotheekpersoneel geraadpleegd worden. De gebruiker moet bovendien een verklaring tot geheimhouding ondertekenen.

De digitale versie wordt in de catalogus afgeschermd en kan in geen geval toegankelijk gemaakt worden.

Micropublicatie van thesissen

Je kan je doctoraatsthesis in microvorm laten publiceren via Proquest. Alle kosten verbonden aan de micropublicatie vallen ten laste van de student.