Wat is ORCID?

ORCID kent aan onderzoekers een unieke identifier (een ORCID iD) toe en laat toe om research output en activiteiten aan uw ORCID iD te koppelen.

ORCID is geintegreerd met talrijke systemen van uitgevers, funders, universiteiten en andere onderzoeksdiensten. Veel uitgevers en funders vereisen in toenemende mate een ORCID iD bij indienen van publicaties of  projectvoorstellen.

Waarom registreren?

Uw ORCID iD:

 • is persoonlijk en blijft u toebehoren gedurende uw gehele onderzoeksloopbaan, ook als u elders als onderzoeker aan de slag gaat
 • onderscheidt u van eventuele naamgenoten en zorgt voor een correcte toewijzing van uw onderzoeksoutput en -activiteiten
 • zorgt voor een betrouwbare en gemakkelijke manier om context bij uw onderzoek te geven (biografie, publicaties, werkgevers, projecten)
 • informatie die u in ORCID ingeeft, kan op andere platformen hergebruikt worden zonder dat u de data nog eens opnieuw moet invoeren
 • bevordert herkenbaarheid en vindbaarheid van uw onderzoeksoutput
 • is persistent (duurzaam)

Ga naar Welcome to ORCID, voor meer info.

 

Koppel uw ORCID iD met uw UAntwerpen Institutional Repository profiel

ORCID display

Onze universiteit is een lid van ORCID en werkt ermee samen zodat we iDs van onze onderzoekers kunnen verzamelen en koppelen met publicaties en andere research output die we in onze repository registreren.

Door uw toestemming te geven aan de Universiteit Antwerpen om uw repository profiel te verbinden met ORCID, kunnen we uw ORCID iD in onze repository registreren en kunnen beide systemen onderling informatie uitwisselen.

Om uw ORCID iD met de repository te verbinden, ga je naar https://repository.uantwerpen.be → Mijn bibliografie  → Mijn account. Deze pagina bevat een ORCID sectie.

Kies een van volgende scenario's:

Hoe de toegang van UAntwerpen tot uw ORCID iD terugschroeven?

Mogelijk wil u de toegang van UAntwerpen tot uw ORCID iD terugschroeven bijvoorbeeld op het ogenblik dat u de UAntwerpen zou verlaten. U kan de eerder verleende toestemming altijd terugschroeven door u aan te melden bij orcid.org. Ga naar account settings van uw ORCID iD. Schrap University of Antwerp uit de lijst van trusted organisations.

Uw ORCID iD: good practices

Uw naam

Geef steeds uw volledige naam (voornaam familienaam). Voeg eventueel ook initialen toe, zeker indien u naamgenoten heeft.

Voeg uw e-mail adres toe, evenals links naar uw persoonlijke pagina op de website van UAntwerpen, en naar de websites van uw faculteit, departement, dienst, lab, onderzoeksgroep

Koppel uw ORCID Id met uw ResearcherID en Scopus Author ID.

Employment

Voeg Universiteit Antwerpen toe als uw werkgever. Gebruik altijd de correcte naam en schrijfwijze:

 • Universiteit Antwerpen / University of Antwerp
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) / Antwerp University Hospital
 • Voeg faculteit, departement, dienst, lab, onderzoeksgroep toe
 • Neem al uw UAntwerpen affiliaties toe, mocht u aan verschillende diensten/onderzoeksgroepen verbonden zijn.
 • Gebruik nooit de afkorting UA

Works (publicaties)

U kan erg gemakkelijk al uw publicaties die in de repository vermeld worden, opnemen in uw ORCID profile. Ga naar https://repository.uantwerpen.be → Mijn bibliografie  → Mijn publicaties.

Export to ORCID

Maak gebruik van de Export functie om een BiBTex file te maken en importeer deze file vanuit de  Works sectie in uw ORCID profiel.

Koppel uw ORCID Id met uw ResearcherID en Scopus Author ID. Op die manier kan je alle in ResearcherID en Scopus geïdentificeerde publicaties importeren in je ORCID profiel. Omgekeerd wordt de informatie ook doorgegeven van ORCID naar ResearcherID en Scopus, en bij uitbreiding ook naar Web of Science (merk op dat er hier wel een vertraging van ongeveer twee maanden op zit).

Nieuwe publicaties die u toevoegt in ORCID stromen niet automatisch door naar de UAntwerpen Repository. Dus blijf uw nieuwe publicaties aanmelden aan de repository.

Maak uw ORCID profiel publiek toegankelijk!

Voor elke sectie in uw ORCID profiel, kan u beslissen of de informatie publiek toegankelijk is (everybody can see), dan wel beperkt (only trusted parties) of gesloten (Only me).

Wij bevelen aan om de secties (zeker naam en employment) publiek open te stellen zodat uw onderzoek en dat van de universiteit vindbaar is binnen ORCID en de daarmee geintegreerde systemen.