Side header image

Op kamers in een studentenhome van de Universiteit Antwerpen

De overgang van thuis naar het kotleven verloopt voor veel studenten gemakkelijker als ze voor een kamer in een studentenhome kiezen. 
In het home zijn verantwoordelijken aanwezig die zorgen voor de vlotte gang van zaken en die tussenkomen bij problemen.