Kom ik in aanmerking voor een kottoelage?

Vanaf het academiejaar 2020-2021 kan je een kottoelage aanvragen. De toelage wordt in één bedrag uitbetaald en bedraagt minimum 75 EUR en maximum 500 EUR per academiejaar. 

De aanvraag kan gebeuren vanaf 1 september tot en met 31 mei. Je kan pas een aanvraag indienen wanneer de aanvraag voor een studietoelage is goedgekeurd en je de detailberekening hebt ontvangen. Een student die op 31 mei nog geen toekenningsbrief ontvangen heeft, kan tot en met 14 juni een berekening opvragen bij de sociale dienst om alsnog in aanmerking te komen voor een kottoelage.

Om in aanmerking te komen voor een kottoelage, dien je aan volgende voorwaarden te voldoen.

 • Nationaliteitsvoorwaarden: De student is Belg of gelijkgesteld. Gelijkgesteld met Belgen zijn de categorieën buitenlandse studenten die in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Overheid. 
 • Pedagogische voorwaarden: De student moet op het moment van de dossierbehandeling in de commissie met een diplomacontract aan de Universiteit Antwerpen ingeschreven zijn in een bacheloropleiding, masteropleiding, voorbereidingsprogramma of schakelprogramma voor minstens 27 studiepunten.
  • Een derde bacheloropleiding, tweede masteropleiding, master na master, tweede schakelprogramma en tweede voorbereidingsprogramma komen niet in aanmerking. Het schakelprogramma van de Educatieve Master en de (verkorte) Educatieve Master komen wel in aanmerking.
  • Diplomajaarstudenten en zieke studenten vormen een uitzondering. Zij komen ook in aanmerking als hun studieprogramma minder dan 27 studiepunten bevat, conform de regelgeving Groeipakket en Studietoelagen van de Vlaamse overheid.
  • Studiepunten van vrijgestelde opleidingsonderdelen en  studiepunten opgenomen onder een credit- of examencontract tellen niet mee om de norm van 27 studiepunten te bereiken.
 • Huurcontractvoorwaarden
  • Het huurcontract moet afgesloten zijn voor minstens 3 opeenvolgende maanden binnen de periode van 1 september tot 30 juni van het lopende academiejaar.
  • Een budgetvriendelijke kamer via de universiteit komt niet in aanmerking voor een kottoelage.
  • Je hebt een huurcontract ondertekend voor een studentenunit in Antwerpen, Borgerhout, Merksem, Ekeren, Berchem, Wilrijk en Hoboken in een pand met een groen kwaliteitslabel. Het kwaliteitslabel is gemakkelijk raadpleegbaar via www.studentkotweb.be. Als de student via een ander platform gezocht heeft en het pand niet in Kotweb is opgenomen, kunnen de student of een medewerker van de sociale dienst het kwaliteitslabel navragen bij Stad Antwerpen via studentenhuisvesting@stad.antwerpen.be
 • Socio-economische voorwaarden: 
  • Een student komt in aanmerking wanneer hij een studietoelage ontvangt voor het lopende academiejaar. 
  • Leefloonstudenten hebben een domicilie nodig en de huurwetgeving zegt dat studenten zich niet kunnen domiciliëren op een kot. Daarom worden leefloonstudenten uitgesloten van de kottoelage en ontvangen ze een hogere sociale toelage.