ik schrijf in

Het interfacultair onderzoeksinstituut Antwerp Tax Academy heeft tot doel multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in het domein van belastingen te bevorderen. Met de lezingenreeks ‘Filosofen over Belastingen’ beoogt ATA in samenwerking met het Universitair Centrum Sint Ignatius (UCSIA) dat onder meer wil bijdragen tot (de studie van) meer sociale rechtvaardigheid, inzicht te verschaffen in de opvattingen die filosofen over de eeuwen heen hebben ontwikkeld over de maatschappelijke functie van belastingen.

Een eerste lezing zal worden gewijd aan de visie van de politieke filosoof Jean Jacques Rousseau (1712-1778) over de rol van belastingen in het kader van de sociaal contracttheorie die hij heeft ontwikkeld. Daarin verdedigt Rousseau principes die tot op vandaag nog actueel zijn. Zo pleit hij bijvoorbeeld voor progressieve belastingen rekening houdend met de draagkracht van de belastingplichtigen. Hij heeft ook oog voor de rol die belastingen kunnen spelen om de toenemende vermogensongelijkheid tegen te gaan. De inzichten van Rousseau zullen ook kort worden geplaatst tegenover de rechtspolitieke opvattingen over belastingen van andere 18de eeuwse sociaal contractfilosofen van de Verlichting, zoals Hobbes, Locke, Montesquieu, Hume, en Paine.

Programma

J.J. ROUSSEAU: Belastingen en de sociale contracttheorie

 • 19.00 uur
  Verwelkoming
  prof. dr. Bruno Peeters, voorzitter ATA, UAntwerpen

 • 19.15 uur
  Inleiding over J.J. Rousseau
  prof. dr. Willem Lemmens, UAntwerpen

 • 19.30 uur
  Belastingen en de sociale contracttheorie
  prof. dr. Hans Gribnau, Universiteit Tilburg en Universiteit Leiden

 • 20.10 uur
  Repliek
  prof .dr. Willem Lemmens

 • 20.20 uur
  Slotwoord
  prof. dr. Bruno Peeters
 • 20.30 uur
  Einde

Locatie

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Klooster van de Grauwzusters
Gebouw S
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Inschrijven

Deelnemen aan deze uiteenzetting is gratis, vooraf registreren is noodzakelijk via deze webpagina.

Erkenningen

 • OVB: goedgekeurd voor 1 punt
 • ITAA: goedgekeurd voor 1 u 30 min

Doelgroep

Filosofen, advocaten, fiscalisten, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.