Leonardus Lessius (1554-1623)
Belastingen heffen als evenwichtskunst: Lessius’ inzichten over fiscale rechtvaardigheid

Het interfacultair onderzoeksinstituut Antwerp Tax Academy heeft tot doel multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek in het domein van belastingen te bevorderen. Met de lezingenreeks ‘Filosofen over Belastingen’ beoogt ATA in samenwerking met het Universitair Centrum Sint-Ignatius (UCSIA) dat onder meer wil bijdragen tot (de studie van) meer sociale rechtvaardigheid, inzicht te verschaffen in de opvattingen die filosofen over de eeuwen heen hebben ontwikkeld over de maatschappelijke functie van belastingen. Deze tweede lezing handelt over de visie van Leonardus Lessius (1554-1623) over fiscale rechtvaardigheid.

In 2023 wordt de vierhonderdste verjaardag van het overlijden van Leonardus Lessius herdacht. Lessius was jezuïet, theoloog en wat men ‘ethisch consulent’ zou kunnen noemen. Hij schreef een invloedrijk werk over rechtvaardigheid en recht en groeide uit tot een van de meest gezaghebbende moraaltheologen van zijn tijd. In zijn hoedanigheid als moraaltheoloog en ethisch consulent adviseerde hij ook niemand minder dan de aartshertogen Albrecht en Isabella over uiteenlopende kwesties. Ook over belastingen.

Om de inzichten van Lessius over belastingen goed te kunnen begrijpen, is het nodig eerst stil te staan bij die rol van ethisch consulent. Dat laat toe na te gaan hoe Lessius komt tot zijn opvatting over rechtvaardige belastingen. Daarbij wordt ingegaan op zijn definitie van belastingen, welke soorten belastingen hij onderscheidt, wat de grondslag ervan is en hoe de lasten eerlijk kunnen worden verdeeld. Zo zal blijken dat veel van Lessius’ ideeën zeer modern aandoen. Dat mag ons evenwel niet blind maken voor de eigenheid van het specifieke kader waarin hij zijn opvattingen presenteerde.

Programma

19.00 uur
Verwelkoming
prof. dr. Bruno Peeters (voorzitter ATA, Universiteit Antwerpen)

19.05 uur
Belastingen heffen als evenwichtskunst: Lessius’ inzichten over fiscale rechtvaardigheid
dr. Erik De Bom (adjunct-directeur UCSIA)

20.00 uur
Repliek
dr. Michaël Bauwens (Universiteit Antwerpen)

20.15 uur
Actuele betekenis van Lessius’ fiscale inzichten
prof. dr. Bruno Peeters

20.30 uur
Receptie

Locatie

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Klooster van de Grauwzusters
Gebouw S
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Inschrijven

Deelnemen aan deze uiteenzetting is gratis, vooraf registreren is noodzakelijk via deze webpagina.

Sympathisanten van ATA kunnen steeds een gift overmaken aan het Universiteitsfonds Antwerpen op het rekeningnummer BE42 7310 4624 7854, op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, met vermelding Gift – ATA. Een fiscaal attest wordt bezorgd voor giften van € 40 of meer. De opbrengsten zullen uitsluitend worden aangewend voor fiscaal onderzoek binnen ATA.

Erkenningen

  • OVB: 1 punt
  • ITAA; 1.5 uur.

Doelgroep

Filosofen, advocaten, fiscalisten, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.