Deze vijfde lezing in de reeks Filosofen over Belastingen gaat uit van de rechtsfilosofie, de politieke filosofie en de moraalfilosofie van Immanuel Kant. Hoe biedt Kant inspiratie om na te denken over het recht van een overheid om belastingen te heffen, en de plicht van burgers om belastingen te betalen? En wat leert Kants ethiek ons over de principes die machtshebbers en burgers daarbij moeten respecteren, en over de morele deugden die ze daarbij moeten betrachten?

In zijn rechtsfilosofie biedt Kant een verantwoording om belastingen te heffen: belastingen dienen volgens hem niet alleen om de staat te financieren, maar voornamelijk om herverdeling tot stand te brengen. Om het belastingsysteem vorm te geven, moeten belastingplichtigen echter de vrijheid krijgen om daarover publiekelijk hun mening te uiten, en moeten politieke machtshebbers het principe van de openbaarheid respecteren om de rechtvaardigheid van het belastingsysteem te garanderen. Kants denken over rechtvaardige belastingen heeft bovendien een ethische component: een rechtvaardige samenleving is niet mogelijk zonder eerzame burgers, politici en ambtenaren die niet enkel de wet naleven, maar ook respect opbrengen voor anderen, hulpvaardigheid betrachten, en bekommerd zijn om het lot van minderbedeelden.

Kants filosofie heeft tot op de dag van vandaag invloed omdat ze aan de basis ligt van benaderingen die een morele leidraad zoeken voor besluitvorming inclusief in de fiscale context, met name over rechtvaardige belastingen, de totstandkoming van belastingwetten en fiscale rechtshandhaving. Bij wijze van illustratie wordt ook aandacht besteed aan de implicaties van Kants ideeën voor een aantal hedendaagse fiscale vraagstukken.

Programma

19.00 uur
Verwelkoming
prof. dr. Bruno Peeters (ATA, Universiteit Antwerpen)

19.05 uur
Immanuel Kant: van een verantwoording om belastingen te heffen naar de morele plichten van politici en burgers
prof. dr. Geert Van Eekert, UAntwerpen (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

19.50 uur
Immanuel Kant en hedendaagse fiscale vraagstukken: fiscale planning, fiscale lobbying en beginselen van behoorlijk bestuur
prof. dr. Anne Van de Vijver (UAntwerpen, Faculteit Rechten)

20.30 uur
Receptie

Locatie

Universiteit Antwerpen - Stadscampus
Klooster van de Grauwzusters
Gebouw S
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Inschrijven

Deelnemen aan deze uiteenzetting is gratis, vooraf registreren is noodzakelijk via deze webpagina.

Sympathisanten van ATA kunnen steeds een gift overmaken aan het Universiteitsfonds Antwerpen op het rekeningnummer BE42 7310 4624 7854, op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, met vermelding Gift – ATA. Een fiscaal attest wordt bezorgd voor giften van € 40 of meer. De opbrengsten zullen uitsluitend worden aangewend voor fiscaal onderzoek binnen ATA.

Erkenningen

  • OVB: 1 juridisch punt
  • ITAA: 1 uur (in aanvraag).

Doelgroep

Filosofen, advocaten, fiscalisten, bedrijfsjuristen en alle rechtspractici.