CPG organiseert jaarlijks een Pieter Gillis lezing met als insteek het actief pluralisme, de zoektocht naar zin en het democratisch samenleven in diversiteit. Er wordt een spreker uitgenodigd met internationale uitstraling voor een publiekslezing. Indien mogelijk wordt er ook een seminarie georganiseerd om met collega’s en (PhD-)studenten dieper op het werk van de spreker in te gaan. 

Vijftiende Pieter Gillis lezing: Annelien de Dijn over Vrijheid


Recent verscheen het bekroonde boek ‘Vrijheid: een woelige geschiedenis’. Daarin onderzoekt Annelien de Dijn de verschillende opvattingen van vrijheid en hoe die zijn ontstaan. Ze wijst erop dat de uitvinding van de moderne vrijheid vaak op gespannen voet stond met de idee van democratie en volkssoevereiniteit. In haar lezing gaat zij in op het begrip ‘vrijheid’ en legt zij verbanden met het voor het Centrum Pieter Gillis belangrijke concept van ‘actief pluralisme’. Annelien de Dijn bekleedt momenteel een leerstoel politieke en intellectuele geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de geschiedenis van het politieke denken in Europa en de Verenigde Staten van 1700 tot heden. Eerder publiceerde ze onder meer over het Franse politieke denken van Montesquieu tot Tocqueville.

Lezing met aansluitend receptie:
Vrijdag 2 december 2022
19u30-21u

Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Rodestraat 14 - 2000 Antwerpen
Gebouw R - Aula S.R.004

U kan uw aanwezigheid bevestigen, uiterlijk op vrijdag 25 november 2022, na registratie. Stuur een mail naar cpg@uantwerpen.be.