CPG organiseert jaarlijks een Pieter Gillis lezing met als insteek het actief pluralisme, de zoektocht naar zin en het democratisch samenleven in diversiteit. Er wordt een spreker uitgenodigd met internationale uitstraling voor een publiekslezing.

17de Pieter Gillis lezing: Kees Schuyt over Begrensde tolerantie

Over de actualiteit van actieve verdraagzaamheid bij maatschappelijke polarisatie.
17de Pieter Gillis Lezing door de Nederlandse socioloog Kees Schuyt. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van vele publicaties op een breed terrein van recht, geschiedenis en sociologie. In zijn werk hebben democratie, pluralisme en tolerantie steeds een belangrijke plaats ingenomen. Hij is ook een gezaghebbende stem inzake burgerlijke ongehoorzaamheid. Recent verscheen zijn boek "Begrensde tolerantie. Over verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid en het ondraaglijke" (Boom 2023) waarin hij via ideeëngeschiedenis de wortels van ons begrip van tolerantie verkent en naar aanleiding van actuele thema’s nadenkt over de plaats van tolerantie als fundament van een redelijke democratie.


Praktische gegevens:
Woensdag 27 maart 2024
19u00-21u00
Universiteit Antwerpen - Stadscampus - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen
Gebouw C - Aula S.C.003

U kan uw aanwezigheid bevestigen, uiterlijk op maandag 11 maart 2024, na registratie. Stuur een mail naar cpg@uantwerpen.be.
Aansluitend wordt U een receptie aangeboden.

Het Centrum Pieter Gillis organiseert deze lezing in samenwerking met volgende partners: 

Pastorale Dienst Universiteit Antwerpen

Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen