Raad van Bestuur

Is het beslissingsorgaan van het Centrum Pieter Gillis. In zijn vergaderingen worden beleidsbeslissingen genomen. De samenstelling ervan wordt per vierjaarlijkse verkiezingen geregeld. Tijdens de eerste vergadering van de nieuw samengestelde raad wordt een voorzitter-woordvoerder aangeduid.


Samenstelling Raad van Bestuur 2023 - 2027

Voorgedragen door de respectievelijke faculteiten voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 juni 2023 (tot 31 mei 2027)

 • Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen: Valeriya Malysheva
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: Veronique Verhoeven 
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: Kathleen Gyssels 
 • Faculteit Ontwerp Wetenschappen: Margo Annemans
 • Faculteit Sociale Wetenschappen: Jorg Kustermans
 • Faculteit Rechten: Kristof Van Assche
 • Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie: Annouk Lievens
 • Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen: Ben Minnaert
 • Faculteit Wetenschappen: Nick Schryvers

Op voordracht van het College van Decanen voor een termijn van vier jaar met ingang van 1 juni 2023 (tot 31 mei 2027)

 • Nele Hillewaere (faculteitsdirecteur FTI)
 • Fadima Aroua (stafmedewerker Gelijke kansen & diversiteit)
 • Gert Van Langendonck (hoofd Pastorale Dienst)
 • Gerlinde Verbist (onderzoeksleider/gastprofessor, FSW)
 • Janus Verrelst (navorser IOB, stafmedewerker USOS)

Ambtshalve als effectief lid met stemrecht opgenomen in de raad van het Centrum Pieter Gillis (art. 2 - Huishoudelijk Reglement)

 • Patrick Loobuyck (gewoon hoogleraar Centrum Pieter Gillis)
 • Walter Van Herck (hoogleraar Centrum Pieter Gillis)
 • Laurens Verhaegen, vertegenwoordiger van de studenten, aangeduid door SRUA


Waarnemende leden

 • Isabelle De Ridder, voor de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
 • Jan Bouckaert, voorzitter van de Raad van Bestuur Universiteit Antwerpen
 • Herman Van Goethem, rector Universiteit Antwerpen


 

 

Voorzitters