Wanneer je vragen hebt over je studieprogramma kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider van je faculteit. Ook specifieke vragen over de toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen en inhoud van een opleiding stel je best aan de faculteit.

Met welke vragen kan je bij de studietrajectbegeleider terecht:

  • Vragen over het samenstellen van je individueel traject
  • Vrijstellingsaanvragen: EVC en EVK
  • Vragen over schakel- en voorbereidingsprogramma's
  • Toelating creditcontract of examencontract
  • Hoeveel studiepunten mag/moet je opnemen
  • Welke vakken mag je al dan niet kiezen
  • Hoe werken de volgtijdelijkheidsregels en zijn er uitzonderingen
  • Hoe ga je om met beslissingen over studievoortgang
  • ...

Overzicht studietrajectbegeleiders per faculteit