Side header image

Vrijstellingen door vorige opleidingen (EVK)

De faculteiten hebben elk een eigen procedure voor het aanvragen van vrijstellingen op basis van EVK's.

FBE

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

FFBD

Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

FGGW

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

FLW

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

FOW

Faculteit Ontwerpwetenschappen

FSW

Faculteit Sociale Wetenschappen

FREC

Faculteit Rechten

FTI

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

FWET

Faculteit Wetenschappen

Antwerp School of Education

Antwerp School of Education