Leerstoel water-link

Water-link en Universiteit Antwerpen bundelen hun krachten om te werken aan nog zuiverder drinkwater. Het onderzoek focust specifiek op nieuwe vormen van vervuiling, die tot nu toe onvoldoende bekend zijn en mogelijk toxische en hormoonverstorende effecten hebben. Voor dit onderzoek wordt een uniek analyse-apparaat gebruikt dat in combinatie met de specifieke kennis bij water-link en de universiteit leidt tot een uiterst nauwkeurige screening van drinkwater.

Door dit onderzoek krijgen de drinkwateroperatoren een glazen bol, een voorspellend systeem dat de aankomende vervuiling in het oppervlaktewater snel kan opsporen en waar mogelijk zuiveren. In uitzonderlijke gevallen van overmacht kunnen via het systeem ook overheden en burgers geïnformeerd worden. De onderzoeksactiviteiten binnen de leerstoel zijn uniek en omvatten verschillende disciplines: chemische analysetechnieken, risicobeoordeling, milieu-economie en sociologie.