In deze leerstoel wordt de Provincie Antwerpen begeleidt in het proces om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's, Sustainable Development Goals) door te voeren. Een intensief participatietraject is opgezet om te bepalen welke SDG indicatoren het best passen bij de interne bedrijfsvoering, hoe ze provincie de grootste impact op de SDG’s kan realiseren en hoe de impact kan gemeten en opgevolgd worden.

  • Promotor: Silvia Lenaerts
  • Team: Luc Van Liedekerke, Björn Mestdagh, Jan Cools
  • Actief: sinds 2019
  • Financier: Provincie Antwerpen