“LOGOS, het vormingsfonds van het PC 226 (bedienden internationale handel, vervoer en logistiek) deed beroep op LINGUAPOLIS om zowel voor Duits als voor Frans een taaltraining te ontwikkelen op maat van onze sector. Na het bepalen van het niveau (opfrissingscursus) en de communicatieve vaardigheden, vonden er verschillende overlegrondes plaats met de projectcoördinator van LINGUAPOLIS om informatie over onze sector door te geven en te bespreken hoe deze te integreren in de syllabus. Het resultaat? Een syllabus van de sector doorspekt met specifiek jargon en rollenspelen eigen aan de sector. De training heeft reeds verschillende keren plaatsgevonden met telkens positieve feedback vanwege de PC 226-cursisten: de intensieve gelegenheid om te spreken en dit met woordenschat in situaties die relevant zijn, dragen hier zeker toe bij.”

Greet Adriaenssen, Logos

 

“Thank you for the feedback and the wonderful course. Those 15 hours have already paid off on many occasions.”

Gert Vanthournout, Onderzoeksgroep Edubron / Repro, Opleidings- en Onderwijswetenschappen (OOW), Universiteit Antwerpen“Ik had jullie beloofd dat ik iets ging laten weten over de afloop van mijn presentaties op het BSC congres: de cursus heeft me goed geholpen want heb de Young Investigator Award gewonnen! Nogmaals erg bedankt voor alle tips en de enthousiaste manier van lesgeven. Hopelijk tot een van de volgende cursussen of ergens op de campus.”

An Van Berendoncks, PhD fellow, onderzoeksgroep cardiovasculaire aandoeningen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen

 

“Als Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) verbonden aan de Universiteit Antwerpen doen wij regelmatig beroep op LINGUAPOLIS voor verschillende vormen van taalopleiding en communicatietraining. In de eerste plaats doen wij beroep op LINGUAPOLIS voor de Engelse taalopleiding voor onze buitenlandse masterstudenten. Omdat ons onderwijs in het Engels gebeurt, en sommigen van onze masterstudenten een academische opleiding in een andere taal genoten, moeten zij voor de start van het academiejaar een voortraject Engels volgen bij LINGUAPOLIS. Tijdens dit voortraject leren studenten het specifieke taalgebruik aan in een academische context. Bij de eindevaluatie (taaltest) wordt uiteindelijk bepaald of een student al dan niet de masteropleiding kan aanvangen. Dit vraagt een zeer individuele begeleiding van de studenten omdat er vaak een onderling niveauverschil is. De taaldocenten van LINGUAPOLIS zijn daar zeer sterk in en houden ons via tussentijdse evaluaties nauwgezet op de hoogte van de vooruitgang van elke student.
Een tweede luik waarvoor we nauw samenwerken met LINGUAPOLIS zijn de korte sessies rond presentaties en het schrijven van papers (schrijfcoaching). Deze opleiding kadert in de masteropleiding zelf en bereidt de studenten voor op het professioneel toepassen van de academische kennis. Vanuit de academische achtergrond en ruime expertise van LINGUAPOLIS kunnen zij de theoretische kennis van de studenten toetsen aan de praktijkervaring. Voor het IOB betekent dit een transparante en tastbare manier van werken die het mogelijk maakt de studenten individueel op te volgen en te quoteren.
En een derde luik tenslotte kadert in de vertaal- en naleesopdrachten waarvoor ons Instituut ook LINGUAPOLIS contracteert. Reeds jarenlang kunnen wij rekenen op zeer kwaliteitsvolle vertalingen van academische teksten of het redigeren ervan. Kortom, voor het IOB is LINGUAPOLIS een expertisecentrum dat zeer professioneel, discreet en klantgericht te werk gaat en prat kan gaan op een jarenlange ervaring met verschillende doelgroepen en specialismen.”  


prof. dr. Nathalie HolvoetInstituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer, Universiteit Antwerpen“We zijn zeer positief over de samenwerking met Linguapolis. Een dikke pluim voor de collega's. Onze Emerging Voices waren bijzonder goed getraind.”

Ann Verlinden, PhD, Research Coordination and Research Policy, Institute of Tropical Medicine

 

“I take this last opportunity to thank you for training us in English. Your lectures were not only very useful, they were  also very pleasant to follow. It was the first time since I left secondary school (somewhere in the Middle Ages) that someone pointed out my mistakes and made me think about how  I was really speaking. So if my English is just a little better now, it is thanks to your efforts.”

prof. dr. Wouter Vaneerdeweg, Dienst Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde, Universitair Ziekenhuis Antwerpen