Vorming van de Linguapolis-medewerkers heeft tot doel om de eigen deskundigheid te bevorderen, de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren en bij te dragen tot de professionele ontwikkeling van alle medewerkers. Daarnaast profileert Linguapolis zich ook als expertisecentrum op vlak van taaldidactiek voor volwassen leerders: we ontwikkelen en geven zelf workshops en vormingssessies rond taaldidactiek, en we sturen medewerkers op zending naar binnen- en buitenland om de knowhow uit te dragen en de internationale uitstraling te vergroten.

Alle medewerkers worden aangemoedigd om interne en externe vorming te volgen en/of te geven, in het verlengde van hun individueel competentieprofiel en persoonlijke behoeften. Het resultaat van de evaluatiegesprekken is een belangrijke leidraad, naast de kernthema’s die de teamcoördinatoren aflijnen.


Interne vorming

Regelmatig organiseren we interne vormingssessies, op maat van de Linguapolis-medewerkers. Dit gebeurt door disseminatie van intern opgebouwde knowhow of van een interessante externe vormingssessie (gevolgd door een Linguapolis-collega). We nodigen ook externe trainers uit.


Externe vorming

Linguapolis-medewerkers volgen regelmatig een beroepsgerichte opleiding of bijscholing en/of wonen vakgerelateerde studiedagen of congressen bij, georganiseerd door instanties buiten het instituut. We letten er op dat de vormingsaanbieder een visie en missie heeft die aansluit bij de Linguapolis-visie en –missie. We denken hierbij aan kwaliteitszorg, integriteit en billijke prijssetting.