Side header image

Inschrijven - Faculteit Ontwerpwetenschappen

Ben je een nieuwe student?

Volg de instructies op de inschrijvingspagina. Binnenkort kan je opleidingsonderdelen selecteren via SisA selfservice  (zie onder 'samenstellen studieprogamma').
Wil je inschrijven met een credit- of examencontract, opleidingen combineren, een studieprogramma met meer dan 66 studiepunten opnemen of inschrijven voor een schakelprogramma dan dien je voorafgaandelijk toelating te vragen aan de faculteit. Dit doe je via de online invulformulieren op de website van de faculteit. Ga naar de aanvraagformulieren.

Heb je nog vragen, check dan zeker ook de helpdesk OW.

Informatie over de onthaaldag voor nieuwe studenten vind je hier. De faculteit organiseert tijdens de eerste lesweek ook een aantal verplichte onthaalactiviteiten. Het programma kan je hier raadplegen.

Was je reeds student in het voorbije academiejaar?

Studenten die geslaagd zijn tijdens de eerste zittijd kunnen vanaf midden juli herinschrijven en opleidingsonderdelen selecteren via SisA selfservice (zie ook samenstellen studieprogamma).  Studenten die deelnemen aan de 2de zittijd kunnen pas opleidingsonderdelen selecteren na de beslissing van de examencommissie van 2de zittijd. 
Wil je herinschrijven met een credit- of examencontract, opleidingen combineren, een studieprogramma met meer dan 66 studiepunten opnemen of inschrijven voor een schakelprogramma dan dien je voorafgaandelijk toelating te vragen aan de faculteit. Dit doe je via de online invulformulieren op de website van de faculteit. Ga naar de aanvraagformulieren.

Heb je nog vragen, check dan zeker ook de helpdesk OW.

Samenstellen studieprogramma?

Opleidingsonderdelen selecteren in je SisA selfservice is mogelijk vanaf midden juli. Bij een (her)inschrijving na de start van het academiejaar bestaat de mogelijkheid dat bepaalde geselecteerde opleidingsonderdelen geweigerd kunnen worden daar deze inhoudelijk te ver gevorderd zijn.

Modeltraject = een vooropgesteld studietraject van 60 studiepunten per academiejaar. 
GT-traject = een geïndividualiseerd studietraject. Dit ontstaat wanneer wordt afgeweken van een modeltraject. Een geïndividualiseerd studietraject dient steeds goedgekeurd te worden door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI). De CBI is een werkgroep met een bijzondere delegatie vanwege de onderwijscommissies. Mocht je een vraag hebben over de samenstelling van je GT-traject raadpleeg dan de helpdesk OW voor meer informatie. Indien de helpdesk OW geen antwoord biedt op je vraag kan je contact opnemen met de facultaire studietrajectbegeleider.

De inhoud van de verschillende (keuze)opleidingsonderdelen vind je terug in het studieprogramma van je opleiding. Ga naar www.uantwerpen.be > faculteit ontwerpwetenschappen > overzicht opleidingen > selecteer je opleiding > studieprogramma.

Let op! Je cursussen in Blackboard, je persoonlijk rooster en je indeling in een groep zijn maar toegankelijk van zodra je volledig bent ingeschreven en je opleidingsonderdelen geselecteerd hebt. Stel dit dus niet uit!

Vrijstelling aanvragen?

Meer informatie over vrijstelling vind je terug op de OW Helpdesk  of deze link.

Facultaire richtlijnen voor studenten

In het Onderwijs- en examenreglement (OER) Universiteit Antwerpen staan de algemene onderwijs- en examenrichtlijnen beschreven die van toepassing zijn op alle studenten van de universiteit. Hoe er binnen de faculteit Ontwerpwetenschappen met deze richtlijnen wordt omgaan, is terug te vinden in dit aanvullende  document ‘Faculteit ontwerpwetenschappen: facultaire richtlijnen studenten’ (eerst aanmelden bij Blackboard).

Online studentenplatformen

De UAntwerpen gebruikt in haar communicatie naar studenten onderstaande studentenplatformen.

  • Mailbox:  Je e-mailadres vind je na log-in en is meestal voornaam.naam@student.uantwerpen.be. Check je mailbox dagelijks of link hem door naar je persoonlijk e-mail adres, zodat je geen belangrijke info mist.
  • SisA selfservice: Jouw beheersysteem voor o.a. het samenstellen van je studieprogramma, je persoonlijk lessenrooster, je persoons- en studiegegevens en je studiebewijzen.
  • Blackboard:  Jouw studieplatform voor lesmateriaal, lesinhoud, opdrachten en communicatie met docenten, faculteit en universiteit. Je kan je cursusinformatie ook raadplegen in de BB Student App. Handig om te downloaden dus.

Tip: Je kan je wachtwoord veranderen op https://password.uantwerpen.be na registratie.

Vragen over ICT? Stuur een e-mail naar: helpdesk@uantwerpen.be .