Ontwerp­wetenschappen

Micro-credential

Bijscholen in je eigen of een nieuw vakgebied

Een micro-credential is een internationaal erkend certificaat dat je behaalt via een mini-opleiding. Het gaat om deeltijdse, kortlopende lespakketten van één of meer opleidingsonderdelen rond een thema dat afgestemd is op de noden van het werkveld.

Mini-opleiding

Lespakketten bestaan uit opleidingsonderdelen, eventueel aangevuld met bijkomende lesinhouden. Een micro-credential varieert tussen de 3 en 19 studiepunten. Het gaat dus om een deeltijds engagement (van één of twee semesters) dat je vlot kan combineren met een job. Sommige micro-credentials ondersteunen die combinatie in het bijzonder door hun flexibele werkvormen (avondlessen, online of hybride of afstandsonderwijs).

Afgestemd op de noden van het werkveld

Interdisciplinariteit en nauwe samenwerking met het werkveld staan voorop bij het ontwikkelen van nieuwe micro-credentials. De opleidingen worden vormgegeven op basis van onderzoek naar de noden van de relevante professionele sectoren, eventueel in samenwerking met partneronderwijsinstellingen en organisaties.

Internationaal erkend certificaat

Wanneer je slaagt voor een micro-credential, ontvang je een getuigschrift dat erkend is in het binnen- en het buitenland.

Aanbod Faculteit Ontwerpwetenschappen