Ontwerp­wetenschappen

Integraal internationaal

De faculteit Ontwerpwetenschappen engageert zich voor inclusieve internationalisering: alle studenten moeten internationale en interculturele competenties kunnen verwerven doorheen hun opleiding. 

Dit doen we door internationalisering op verschillende manieren structureel in te bedden in de curricula van de opleidingen. Daarbij kiest de faculteit voor een graduele opbouw: in de bachelors ligt de focus op internationalisering @home initiatieven (wereld naar de student brengen), in de masters worden de mogelijkheden tot internationalisering ruimer met combinaties van internationalisering @home en abroad initiatieven (student naar de wereld).

Ontdek de mogelijkheden voor elke opleiding!