Ontwerp­wetenschappen

Ondersteuning van studenten

Studietrajectbegeleiding

Sabine De Clercq staat klaar om studenten verder te helpen of door te verwijzen naar de juiste persoon of dienst. Je kan bij haar terecht voor onder meer:

  • samenstellen van studieprogramma 
  • het bekijken van de toelatingsvoorwaarden (vrijstellingen EVC-EVK, studeren met examencontract, concordanties, volgtijdelijkheden, deeltijds studeren)
  • studiebegeleiding (bij uitstelgedrag, bij andere moeilijkheden die het studeren in de weg staan)
  • heroriëntering/studietwijfels
  • informatie over leerkrediet en Onderwijs- en Examenreglement (OER)
  • begeleiding bij studievoortgangsbeslissingen

Bijzondere faciliteiten

Bijzondere faciliteiten (ook verlenging) kunnen bij de centrale Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding (DSSB) aangevraagd worden door studenten met uitzonderlijke individuele omstandigheden:

Werken en studeren

Studenten die werk en studie wensen te combineren kunnen contact opnemen met Centrum WeST (werken en studeren) van de Universiteit Antwerpen.

Ombuds

De facultaire ombudspersoon (Onderwijs- en examenreglement art 12.2) treedt op als contactpersoon en bemiddelaar bij geschillen tussen studenten en één of meer personeelsleden. De geschillen houden verband met de toepassing van het onderwijs- en examenreglement. Een overzicht van de ombudspersonen is terug te vinden via de helpdesk van de faculteit.

Voorbereidende lessen

Brugcursus Wiskunde
Voor de aanvang van het academiejaar wordt een brugcursus wiskunde georganiseerd voor de aspirant-studenten bachelor productontwikkeling. Dankzij deze cursus krijg je de kans om je basiskennis uit het secundair op te frissen, eventuele hiaten in te vullen en jezelf op het vlak van voorkennis te situeren tussen de medestudenten. Zo kan je vlotter aansluiten bij het modeltrajectjaar van de eerste bachelor. Inschrijven voor deze brugcursus is vrijblijvend en gratis.

Voorbereidende sessies wiskunde en chemie
In de opleidingen conservatie-restauratie, architectuur en interieurarchitectuur wordt verder gebouwd op de basisprincipes wiskunde en natuurwetenschappen uit het secundair onderwijs. Daarom biedt de Faculteit Ontwerpwetenschappen in september opfrislessen voor startende studenten aan. 

Heb jij nood aan de opfrislessen wiskunde en natuurwetenschappen?
Ben je niet meer zo handig in deze disciplines, kom ze dan even opfrissen vlak voor de aanvang van het academiejaar.