Ontwerp­wetenschappen

Inschrijven als nieuwe of actieve student

Ben je een nieuwe student

Schrijf je in voor een opleiding. Soms is hiervoor een toelating van de faculteit nodig. Bijvoorbeeld wanneer:

 • je een credit- of examencontract hebt
 • je opleidingen wil combineren
 • je een studieprogramma met meer dan 72 studiepunten opneemt.

Deze toelating vraag je aan via de online invulformulieren

Na je inschrijving krijg je toegang tot verschillende digitale studentenplatformen, waaronder SisA. Vanaf 16 juli kan je via je SisA selfservice student opleidingsonderdelen/vakken selecteren. Meer informatie vind je hieronder bij 'samenstellen studieprogamma'. Voor nieuwe studenten zijn er tijdens de eerste lesweek verschillende onthaalactiviteiten. 

​Heb je nog vragen, check dan zeker ook de helpdesk OW

Inschrijven als nieuwe student in het tweede semester

De inschrijvingsmogelijkheden in het tweede semester zijn beperkt en kan niet zonder facultaire toelating. Studenten die dit willen nemen contact op met de studietrajectbegeleider via: sabine.declercq@uantwerpen.be.

Was je al student in het voorbije academiejaar

Vanaf 16 juli kan je herinschrijven via je SisA selfservice student.
Studenten in diplomajaar die deelnemen aan de 2de zittijd kunnen dit vanaf 16 september.

Een voorafgaandelijke toelating van de faculteit is nodig bij onder meer volgende inschrijvingen:

 • een credit- of examencontract
 • opleidingen combineren
 • een studieprogramma met meer dan 72 studiepunten.

Deze toelating vraag je aan via de online invulformulieren. Heb je nog vragen, check dan zeker ook de helpdesk OW.

Samenstellen studieprogramma

Vanaf 16 juli stel je een studieprogramma samen door opleidingsonderdelen/vakken te selecteren in je SisA selfservice.  

Studenten in diplomajaar die deelnemen aan de 2de zittijd kunnen dit vanaf 16 september.

Als je (her)inschrijft na de start van het academiejaar kan het zijn dat je niet meer alle geselecteerde opleidingsonderdelen/vakken mag volgen omdat deze inhoudelijk te ver gevorderd zijn.

 • Modeltraject = een vooropgesteld studietraject van 60 studiepunten per academiejaar. 
 • GT-traject = een geïndividualiseerd studietraject. Hierbij wijk je af van het modeltraject. Een GT-traject vereist steeds de goedkeuring van de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI). 

Voor vragen over de samenstelling van je GT-traject raadpleeg je de informatie op het Studentenportaal. Vind je hier geen antwoord dan kan je contact opnemen met de facultaire studietrajectbegeleider.

De inhoud van de (keuze)opleidingsonderdelen vind je terug in het studieprogramma van je opleiding. Ga naar overzicht opleidingen > selecteer je opleiding > bachelor of master > studieprogramma.

Let op! Je cursussen in het Studentenportaal, je collegerooster en je indeling in een groep zijn maar toegankelijk van zodra je volledig bent ingeschreven en je opleidingsonderdelen/vakken geselecteerd hebt. Stel dit dus niet uit.

Vrijstelling aanvragen

Meer informatie over vrijstellingen vind je terug op de OW Helpdesk of via deze link.

Facultaire richtlijnen voor studenten

Als student van de Universiteit Antwerpen hou je rekening met de regels in het Onderwijs- en examenreglement (OER). Hoe er in de Faculteit Ontwerpwetenschappen met deze regels wordt omgaan, vind je terug in de 'facultaire richtlijnen voor studenten’ in het Studentenportaal.

Online studentenplatformen

De UAntwerpen gebruikt in haar communicatie naar studenten onderstaande studentenplatformen.

 • E-mail: je e-mailadres vind je na login en is meestal voornaam.naam@student.uantwerpen.be. Check je mailbox dagelijks of link hem met je persoonlijk e-mailadres, zodat je geen belangrijke info mist
 • SisA selfservice: je beheersysteem voor het samenstellen van je studieprogramma, je persoonlijk lessenrooster, je persoons- en studiegegevens en je studiebewijzen
 • Studentenportaal: je studieplatform voor lesmateriaal, lesinhoud, opdrachten en communicatie met docenten, faculteit en universiteit.

Tip: verander je wachtwoord via https://password.uantwerpen.be

Vragen over ICT? Contacteer helpdesk@uantwerpen.be