Side header image

Inschrijven - Faculteit Ontwerpwetenschappen

Ben je een nieuwe student?

Schrijf je in voor een opleiding.  Een voorafgaandelijke toelating van de faculteit is nodig bij o.a. volgende inschrijvingen:

 • een credit- of examencontract
 • opleidingen combineren
 • een studieprogramma met meer dan 66 studiepunten

Deze toelating vraag je aan via de online invulformulieren op de website van de faculteit. Heb je nog vragen, check dan zeker ook de helpdesk OW.

Vanaf midden juli kan je opleidingsonderdelen selecteren via SisA selfservice . Meer informatie vind je hieronder bij 'samenstellen studieprogamma'.

Voor jou, als nieuwe student, is er een onthaaldag. Tijdens de eerste lesweek organiseert de faculteit ook een aantal verplichte onthaalactiviteiten voor jou.

Was je reeds student in het voorbije academiejaar?

Als je geslaagd bent tijdens de 1ste zittijd dan kan je vanaf midden juli herinschrijven en je studieprogramma samenstellen via SisA selfservice. Meer informatie vind je hieronder bij 'samenstellen studieprogamma'.

Als je nog deelneemt aan de 2de zittijd dan kan je pas herinschrijven en je studieprogramma samenstellen na de beslissing van de examencommissie van de 2de zittijd.

Een voorafgaandelijke toelating van de faculteit is nodig bij o.a. volgende inschrijvingen:

 • een credit- of examencontract
 • opleidingen combineren
 • een studieprogramma met meer dan 66 studiepunten

Deze toelating vraag je aan via de online invulformulieren op de website van de faculteit. Heb je nog vragen, check dan zeker ook de helpdesk OW.

Samenstellen studieprogramma?

Vanaf midden juli stel je een studieprogramma samen door opleidingsonderdelen te selecteren in je SisA selfservice. 

Als je (her)inschrijft na de start van het academiejaar kan het zijn dat je niet meer alle geselecteerde opleidingsonderdelen mag volgen omdat deze inhoudelijk te ver gevorderd zijn.

 • Modeltraject = een vooropgesteld studietraject van 60 studiepunten per academiejaar. 
 • GT-traject = een geïndividualiseerd studietraject. Hierbij wijk je af van het modeltraject. Een GT-traject vereist steeds de goedkeuring van de Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI). 

Voor vragen over de samenstelling van je GT-traject raadpleeg je de informatie op Blackboard. Vind je hier geen antwoord dan kan je contact opnemen met de facultaire studietrajectbegeleider.

De inhoud van de (keuze)opleidingsonderdelen vind je terug in het studieprogramma van je opleiding. Ga naar overzicht opleidingen > selecteer je opleiding > studieprogramma.

Let op! Je cursussen in Blackboard, je persoonlijk rooster en je indeling in een groep zijn maar toegankelijk van zodra je volledig bent ingeschreven en je opleidingsonderdelen geselecteerd hebt. Stel dit dus niet uit!

Vrijstelling aanvragen?

Meer informatie over vrijstelling vind je terug op de OW Helpdesk  of deze link.

Facultaire richtlijnen voor studenten

Als student van de Universiteit Antwerpen dien je rekening te houden met de regels in het Onderwijs- en examenreglement (OER). Hoe er binnen de Faculteit Ontwerpwetenschappen met deze regels wordt omgaan, vind je terug in de 'facultaire richtlijnen studenten’ (eerst aanmelden bij Blackboard).

Online studentenplatformen

De UAntwerpen gebruikt in haar communicatie naar studenten onderstaande studentenplatformen.

 • Mailbox:  Je e-mailadres vind je na log-in en is meestal voornaam.naam@student.uantwerpen.be. Check je mailbox dagelijks of link hem door naar je persoonlijk e-mail adres, zodat je geen belangrijke info mist.
 • SisA selfservice: Jouw beheersysteem voor o.a. het samenstellen van je studieprogramma, je persoonlijk lessenrooster, je persoons- en studiegegevens en je studiebewijzen.
 • Blackboard:  Jouw studieplatform voor lesmateriaal, lesinhoud, opdrachten en communicatie met docenten, faculteit en universiteit. Je kan je cursusinformatie ook raadplegen in de BB Student App. Handig om te downloaden dus.

Tip: Je kan je wachtwoord veranderen op https://password.uantwerpen.be na registratie.

Vragen over ICT? Stuur een e-mail naar: helpdesk@uantwerpen.be .