Ontwerp­wetenschappen

Waar maak je gebruik van?

Computernetwerk

Het computerpark bestaat uit ±250 PC’s (allen met internet toegang) voor ±1300 gebruikers. Elke gebruiker van het educatieve netwerk beschikt over zijn/haar persoonlijke ruimte op de servers. Het draadloze netwerk bedekt (bijna) de volledige campus, en is een equivalent van het bedrade netwerk. Dit laat een optimaal gebruik van laptops toe.

Via de faculteit kunnen studenten korting krijgen op Dell Precision laptops. Studenten vinden hierover na inschrijven meer info via het studentenportaal.

Plotcentra

De Plot- en Reprocentra maken een geïntegreerd deel uit van het educatief netwerk. Zij staan in dienst van de studenten en het personeel en zijn toegankelijk tot in de avonduren. De gebruikers kunnen van op elke locatie aan zeer gunstige tarieven documenten printen of plotten. De Plot- en Reprocentra beschikken hiervoor over verschillende A3/A4 kleuren laserprinters en AO kleur inkjet plotters. De Plot- en Reprocentra beschikken verder over scanners, uitgerust met vectoriseer software. De Plot- en Reprocentra zijn gevestigd in het hoofdgebouw (Mutsaardstraat) en in het AMI-gebouw (Ambtmanstraat).

D-science doc (documentatiecentrum)

Het D-science doc verwerft en verstrekt informatie die specifiek gerelateerd is aan de invloedszone van de faculteit Ontwerpwetenschappen. Het aanbod bestaat uit vakliteratuur, technische documentatie van producenten, stalen, beeldmateriaal, didactisch materiaal. Het doelpubliek van gebruikers bestaat uit studenten en docenten, internationale relaties, alumni en professionelen, examinandi... Omwille van permanente beschikbaarheid leent het centrum haar voorwerpen niet uit. Gebruik makend van computers met scanner kunnen de gebruikers de gewenste informatie doorsturen via het internet of het lokale netwerk naar hun eigen databank.

D-science avi (audio-visueel centrum)

Het D-science avi staat in voor opnamen en montagewerk (foto en video) voor onderzoeks-, onderwijs- en public relationsdoeleinden. Daartoe is een fotostudio en een digitale videomontage-unit ingericht. Videodocumenten en tv-programma's kunnen opgenomen en gedupliceerd worden. Ook docenten en studenten kunnen van deze faciliteit gebruik maken om opnamen te maken. Het D-science avi staat in voor het beheer van het divers audiovisueel materiaal voor pedagogische doeleinden zoals foto- en videocamera's, beamers, een computer voor pdf- of powerpoint-presentaties. De organisatie van de uitlening van dit materiaal voor docenten en studenten is evenwel in handen van het D-science doc.

Labo's modelbouw

Zowel architectuurwetenschappen als productontwikkeling beschikken over modelbouw ruimtes met een uitgebreid machinepark en een uitleendienst voor veel gebruikt materiaal. Prototypes kunnen ook op een geautomatiseerde manier vervaardigd worden via een 3D printer, automatische freesmachines of snijplotters. Zo kunnen studenten tastbare 3D modellen genereren vanuit hun digitale bestanden.

Voor de openingsuren van Mekano kan je hun Outlook kalender raadplegen.

Lichtlab interieurarchitectuur

Het lichtlab dient om licht- en geluidsstudies te maken, en beschikt over een professioneel theaterlichtcircuit en een soundsystem met opname en weergaveapparatuur. Kleur en kleurtemperatuur, lichtontwerp en soundscapes kunnen interageren in een spatiale context waarbij ze een ruimtelijk klimaat of atmosfeer kunnen evoceren.

Zowel in de bachelor als in de masteropleiding interieurarchitectuur kunnen studenten specifieke opdrachten onder begeleiding onderzoeken en afwerken. Het lichtlabo is gelegen op de eerste verdieping van het Fivezgebouw (Stadscampus Mutsaard).

Usability lab productontwikkeling

Het usability labo biedt de ruimte, de infrastructuur en ondersteuning voor het uitvoeren van  gebruiksgericht onderzoek.  De nadruk ligt op de interactie tussen producten en gebruikers: het gebruik van nieuwe en/of bestaande producten en productvoorstellen kan worden geëvalueerd door testen met echte gebruikers. We beschikken over audiovisuele apparatuur voor het registreren van gedrag; en software voor het verwerken van het beeldmateriaal. Het labo helpt bij het opbouwen van de onderzoeksvaardigheden van studenten (elke student voert een usability-test uit) en onderzoekers (door bv. de technische ondersteuning bij het opzet en de (video)registratie van experimenten).