Investeren in groei van medewerkers

Om onze medewerkers optimaal te laten functioneren en hun competenties te ontwikkelen, investeren we al van bij de start van hun loopbaan in hun groei. Nieuwe medewerkers nemen deel aan een onthaalprogramma en leren zo de universiteit beter kennen. Voor elke medewerker worden er doelstellingen vastgelegd, in overleg met de leidinggevende. Op regelmatige tijdstippen wordt hierover teruggekoppeld.

[TOP]

Gedragscompetenties

Binnen het HR-beleid spelen gedragscompetenties een belangrijke rol.  Zo definieerden we gedragscompetenties die de strategische kernwaarden kwaliteit, integriteit, creativiteit, klant- en samenwerkingsgerichtheid ondersteunen. Deze waarden zijn terug te vinden in personeelsprocessen zoals werving en selectie, loopbaangesprekken, evaluatie, vorming en opleiding.

[TOP]

Individuele ontplooiing en bijscholing

De Universiteit Antwerpen biedt de nodige ondersteuning voor de ontplooiing van individuele kwaliteiten. We voorzien een uitgebreid opleidingsaanbod en bieden kansen om vakspecifieke bijscholing te volgen. We hebben oog voor individuele accenten en de behoeften van onze organisatie bij het begeleiden van de loopbaanpaden van onze medewerkers.

[TOP]

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als dienstverlenende organisatie stimuleert de Universiteit Antwerpen maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hechten veel belang aan duurzaamheid en waarderen deze attitude bij onze medewerkers. Ook gelijke kansen en diversiteit zijn belangrijke thema’s in het HR-beleid: drempels voor kansengroepen worden zo veel mogelijk weggenomen, verschillen worden gewaardeerd en benut.

[TOP]