Side header image

HR Excellence in Research

In 2005 publiceerde de Europese Commissie een ‘Europees Handvest voor Onderzoekers’ en een ‘Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers’, samen kortweg het handvest genoemd. Het handvest vormt een referentiepunt voor de rechten en plichten van onderzoekers, hun werkgevers en financiers.

Via het project ‘HR Strategy for Researchers’ ondersteunt de Europese Commissie de onderzoeksinstellingen bij de uitwerking en toepassing van het handvest. De instellingen die kunnen aantonen dat ze een HR beleid voeren dat conformiteit met het handvest nastreeft, krijgen een logo van ‘HR Excellence in Research’. De Universiteit Antwerpen startte dit project in 2011.

Op basis van input van onderzoekers, beleidsmakers en diverse belangengroepen, werd een gap-analyse gemaakt: hoe doet de Universiteit Antwerpen het nu? Niet slecht, zo bleek. We evolueerden al naar een goede aansluiting bij tal van principes uit het handvest dankzij het recent verbrede competentiegerichte personeelsbeleid, met oa. een vernieuwd werving- en selectieproces, een nieuw ZAP-statuut, een aangepast vormings- en opleidingsbeleid  en tal van nieuwe initiatieven op het gebied van internationalisering en omkadering van jonge onderzoekers.

Een deel van het werk was dus reeds gedaan. Om de resterende principes te ondersteunen met gepaste acties, werd een actieplan geschreven waarin de verschillende nodige initiatieven een plaats en een timing krijgen. Het actieplan werd teruggekoppeld naar de betrokken doelgroepen en werd afgestemd op de beleidsplannen binnen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Voor deze inspanningen werd de Universiteit Antwerpen in 2013 door de Europese Commissie beloond met het logo van ‘HR Excellence in Research’. In haar beoordeling had de Commissie veel lof voor het indrukwekkend aantal maatregelen in het actieplan en noemde ze het project van de Universiteit Antwerpen een heel goed voorbeeld van een excellent proces, dat leidt tot een voortdurende verbetering van het HR-beleid voor onderzoekers.

In 2015, twee jaar na het verkrijgen van het logo, werd het actieplan geëvalueerd door middel van een uitgebreide self-assessment procedure, wat resulteerde in een update van het actieplan. Hoewel nog niet alle geplande initiatieven reeds volledig werden uitgevoerd, doet de Universiteit Antwerpen er alles aan om het volledige actieplan te implementeren en zo het ‘HR excellence in research’ logo in praktijk om te zetten en kwaliteitsvolle loopbanen te verzekeren voor alle onderzoekers.