• 2002 - Frederik Swennen: “Statuut van geestesgestoorden in het burgerlijk recht”
  • 2004 - Steven Lierman: “Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid”
  • 2006 - Willeke Dijkhoffz: “Verslag Federale ombud Patiëntenrechten”
  • 2008 - niet toegekend, de ingediende werken voldeden niet aan de criteria van de prijs
  • 2010 - Marie-Noëlle Veys: “Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie”
  • 2012 - Evelien Delbeke: “Juridische aspecten van de zorgverlening aan het levenseinde”
  • 2014 - Christophe Lemmens: “Voorafgaande wilsverklaringen m.b.t. het levenseinde”
  • 2016 - Nils Broeckx: “Orgaantransplantatie: een juridische analyse”
  • 2018 - Wannes Buelens: “Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”
  • 2020 - Cindy Cornelis: “Genetische gegevens en verzekeringen”