De “Leerstoel Dennie Lockefeer” zet in op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de binnenscheepvaart.

In eerste instantie bestaat de leerstoel uit een doctoraat in de binnenscheepvaart. Concreet gaat de leerstoel op zoek naar ‘future vision voor de binnenvaart'. Dit valt onder de eerste pijler: 'Onderzoek'.

Het onderzoek heeft vier doelen

  1. analyseren of nieuwe (terminal) capaciteit kan bijdragen tot vlottere doorloopplanning van de binnenvaart alsook efficiëntere benutting van de overslagcapaciteit voor de binnenvaart,
  2. definiëren van de bottlenecks in de ontbrekende integratieschakel tussen deepsea/inland terminal en warehouse,
  3. ontwikkelen van efficiënte en effectieve indicatoren/instrumenten voor de binnenvaart,
  4. onderzoeken van de relatie normale ROI –positieve cashflow – noodzakelijke investeringen.

Op het vlak van 'Onderwijs' kent de “Leerstoel Dennie Lockefeer” jaarlijks een prijs uit voor de beste thesis binnenvaart. Tevens reiken we een tweejaarlijkse fee voor de Antwerp Inland Navigation School uit.

Onder derde pijler ‘Dienstverlening’ valt een lezingenreeks. De “Leerstoel Dennie Lockefeer” organiseert de komende academiejaren jaarlijks een lezing gelinkt aan de binnenvaart. Hiertoe zal alle expertise uit de Leerstoel samengebracht worden, alsook studenten/jonge werknemers betrokken en geënthousiasmeerd worden voor de binnenvaart.

Organisatiestructuur

De kwaliteit van het onderzoek wordt gewaarborgd door het wetenschappelijk comité bestaande uit: prof. dr. Christa Sys, prof. dr. Thierry Vanelslander, prof. dr. Ann Verhetsel.