De leerstoel wordt gefinancierd door bijdragen van private partners, met de familie Blumberg en Linklaters als founding partners, en met de warme steun van Domo Chemicals, Delen Private Bank, Umicore, Intervest Offices & Warehouses, TINC, Dominique Moorkens, Vastned Retail Belgium, Lefebvre Sarrut Belgium, en tal van giften van particulieren, waaronder Paul Van Hooghten.

De leerstoel staat open voor vrije giften.