Leerstoel Jean-Pierre Blumberg

Onderwijs, onderzoek en dienstverlening rond het thema corporate governance

Deze leerstoel is opgericht in 2021 ter blijvende nagedachtenis aan Jean-Pierre Blumberg. De leerstoel houdt zich bezig met onderwijs, onderzoek en dienstverlening rond corporate governance

De leerstoelhouder is prof. dr. Robby Houben. Dr. Tom Vos is aangesteld als onderzoeker en gastprofessor op de leerstoel. 

In het academiejaar 2021-2022 doceert dr. Tom Vos het themacollege 'Short-termism or long-termism in the Belgian corporate landscape' in het kader van de leerstoel. Op woensdag 23 februari van 18 tot 20 uur vindt de openingslezing van dit themacollege plaats, dat openstaat voor een breed publiek.

De onderzoeksagenda van de leerstoel bestaat uit onderzoek naar de juridische en economische aspecten van corporate governance. Meer bepaald heeft de leerstoel drie onderzoekslijnen: kortetermijndenken in corporate governance, start-up governance en de bescherming van aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen.

De leerstoel staat open voor vrije giften.