Leerstoel Jean-Pierre Blumberg

Onderwijs, onderzoek en dienstverlening rond het thema corporate governance

Deze leerstoel is opgericht in 2021 ter blijvende nagedachtenis aan Jean-Pierre Blumberg. De leerstoel houdt zich bezig met onderwijs, onderzoek en dienstverlening rond corporate governance

De leerstoelhouder is prof. dr. Robby Houben. Dr. Tom Vos is aangesteld als onderzoeker en gastprofessor op de leerstoel. 

In het academiejaar 2022-2023 doceert dr. Tom Vos een vak over “international corporate governance” in het kader van de leerstoel. In de context van dit vak zal ook een reeks van lezingen over corporate governance en duurzaamheid worden georganiseerd. Indien u hierover graag op de hoogte wordt gehouden, kan u zich hier registreren voor onze nieuwsbrief.

De onderzoeksagenda van de leerstoel bestaat uit onderzoek naar de juridische en economische aspecten van corporate governance. Meer bepaald voert de leerstoel uit naar het probleem van kortetermijndenken in corporate governance en naar hoe corporate governance kan bijdragen aan duurzame waardecreatie. Recent kregen prof. dr. Robby Houben en dr. Tom Vos financiering toegekend voor een onderzoeksproject over “short-termism in corporate governance: a continental European perspective” (klik hier voor meer informatie).

De leerstoel staat open voor vrije giften.