Lezing op 1 december 2021

Welke bouwstenen zijn nodig voor effectieve taalondersteuning? In 2020 gaf de Vlaams minister van Onderwijs de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, om een onderzoek naar taalintegratietrajecten  uit te voeren. Het onderzoek moest een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven op volgende vraag: wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?

Tijdens de lezing geeft Jordi Casteleyn meer duiding over het ontstaan van het project en de wetenschappelijke adviezen die werden geformuleerd. Hij gaat onder andere in op de vraag wat schoolteams kunnen doen, want taaltrajecten vragen een schoolbrede aanpak. Daardoor zijn taaltrajecten gebaat bij co√∂rdinatie en leiderschap op school, o.a. op het vlak van school- en taalbeleid.

Tijdens de online workshops op 2 december 2021 wordt de vertaalslag gemaakt naar de praktijk, op maat van de verschillende onderwijsniveaus.