In het verlengde van de inspirerende lezing Grip op de mini-samenleving - de transformatieve school, organiseert de Leerstoel voor onderwijsvernieuwing en -samenwerking een workshop die verderbouwt op de behandelde thematiek. Deze workshop wordt op drie momenten aangeboden.


Iliass El Hadioui - voortaan ook verbonden aan de Antwerp School of Education als urban specialist in residence - zal tijdens deze sessies verder uitdiepen hoe de (super-)diverse buitenschoolse leefwereld van jongeren de schoolcultuur in stedelijke omgeving beïnvloedt. Tijdens de workshop wordt voldoende tijd voorzien om aan de slag te gaan met vragen van de deelnemers


Er is plaats voor 20 deelnemers per sessie en bij registratie hanteren we het "first comes, first served" principe. Wanneer de maximumcapciteit van een sessie wordt bereikt, dan zal er een wachtlijst worden aangelegd.

16 juni 2021 - 14 uur - online
24 september 2021 - 14 uur - online
19 november 2021 - 14 uur - campus Kruidtuin Mechelen

Gratis deelname na registratie