Workshop door Helena Taelman

Bouwen aan taaltrajecten in het kleuteronderwijs 

In deze workshop passen we de zes bouwstenen voor een effectief taaltraject toe op het kleuteronderwijs. We focussen daarbij op de mondelinge taalontwikkeling. Je gaat actief aan de slag met de expertise die je reeds hebt. Vanuit de onderzoeksinzichten in de praktijkgids ga je op zoek naar goede praktijken die je nog wil versterken en blinde vlekken die meer aandacht verdienen. Je wisselt tips en ervaringen uit over hoe je nieuwe praktijken kan invoeren, en laat je daarbij uitdagen door goede voorbeelden uit het buitenland.
Je krijgt geen kant-en-klare oplossingen, maar wel duidelijke richtingaanwijzers. We verwachten van de deelnemers dat ze een helder zicht hebben op de praktijken in hun kleuterschool.
Workshop door Astrid Geudens en Kirsten Schraeyen

Een effectieve leesstart voor leerlingen met nood aan taalsteun

​Goed kunnen lezen is een onmisbare vaardigheid. Voor kinderen die leren lezen gaat er een wereld aan kennis, ervaringen en emoties open. Net daarom is het belangrijk om te achterhalen hoe we kinderen kunnen ondersteunen die risico lopen op latere leesmoeilijkheden. Het onderzoek naar Taaltrajecten van het Departement Onderwijs en Vlaanderen (www.taaltrajecten.be) bracht in kaart wat werkzame elementen zijn om kinderen met nood aan taalsteun te ondersteunen in de leesontwikkeling. Al van in de kleuterklas inzetten op beginnende geletterdheid blijkt een eerste stap om gelijke kansen te geven. Maar hoe pak je dat aan op een manier die bij kleuters past? En hoe maak je de brug naar leesdidactiek in het eerste leerjaar? Samen gaan we aan de slag met bouwstenen voor aanvankelijk leesonderwijs.

Workshop door Jordi Casteleyn

Samen tegen laaggeletterdheid. Effectieve taaltrajecten in het secundair onderwijs.Als een leerling uit het secundair onderwijs niet goed kan lezen, is het probleem vaak ruimer dan enkel lezen. Ook zien we dan vaak dat de prestatie bij schrijven ondermaats is, en dat de spreekvaardigheid te wensen overlaat. Nochtans heeft het secundair onderwijs die leesvaardigheid nodig om tot de leerinhouden te geraken (“lezen om te leren”). Het is dus niet enkel een probleem van de taalvakken, maar van het volledige curriculum. In 2018 haalde maar liefst één op vijf van de vijftienjarigen in Vlaanderen niet het basisniveau voor lezen. We moeten hier dus dringend actie ondernemen omdat we anders riskeren om telkens opnieuw een nieuwe generatie van laaggeletterde (jong)volwassenen te genereren. 

Wie niet goed kan lezen, heeft nood aan een volledige taalondersteuning. We kunnen dit realiseren door de zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten toe te passen in het secundair onderwijs. Tijdens deze sessie delen we concreet materiaal, geven we concrete tips en vertellen we wat volgens onderzoek echt werkt. Moeten we nog inzetten op de correcte spelling van woorden? Is handschrift belangrijk? En moeten we onze leerlingen leren om goeie zinnen te maken?

Bekijk de opname