Side header image

Bachelor in de chemie

Feel the chemistry!

Jij

  • Vind je de exacte vakken in het secundair het leukste en heb je er geen moeite mee?
  • Ben je nieuwsgierig naar de eigenschappen van stoffen en hoe die onderling op elkaar reageren?
  • Zie je het wel zitten om onderzoek te doen naar nieuwe moleculen en materialen?
  • Wil je zoeken naar oplossingen voor milieu, chemische of energieproblemen?
  • Hou je naast het nodige denkwerk ook van een goede portie labowerk?
  • Spreekt onderzoek naar nieuwe syntheses voor medicijnen jou aan?

Dan ben jij in je element met de opleiding chemie om een echte moleculen-specialist te worden.

Je opleiding

chemie is overal - zesringChemie is de wetenschap die materie, ofwel stoffen, bestudeert. Als chemicus probeer je de eigenschappen van stoffen, zoals dichtheid, kleur en smaak, te verklaren. Om dat te kunnen doen, moet je alles leren over de onderdelen waaruit stoffen zijn opgebouwd, atomen en moleculen: je leert hoe je moleculen maakt, wat hun structuur en eigenschappen zijn en hoe ze met elkaar reageren.
Zo kan je zelf nieuwe stoffen en materialen maken of oplossingen zoeken voor allerlei problemen. Dat is wat je als chemicus leert. Waar het ‘m daarbij vooral om gaat, is het begrijpen en toepassen.

Chemie is bovendien een heel breed vakgebied dat nauw verweven is met andere wetenschappen zoals fysica, biologie en wiskunde. Die vakken komen dus ook uitgebreid aan bod. Alleen zo kan je de ontwikkelingen binnen chemie in een bredere context leren zien.

Je toekomst

Met dit bachelordiploma op zak heb je binnen dit vakgebied rechtstreekse toegang tot de Master of Chemistry.

Er is enorm veel vraag naar chemici. Als master in de chemie heb je dus mooie carrièrekansen en kan je bij de meest uiteenlopende werkgevers aan de slag:

  • Je kan kiezen voor de wetenschap en je volop toespitsen op het onderzoek, fundamenteel of toegepast: aan de universiteit of daarbuiten, in onderzoeks- en ontwikkelingscentra, klinische, private of openbare laboratoria
  • In het bedrijfsleven zijn er tal van mogelijkheden: productie, onderzoek en ontwikkeling, management, kwaliteitsbeheersing, productverbetering en verkoop, veiligheids- en milieubeleid… Helemaal afhankelijk van de richting waarin jij je hebt gespecialiseerd: denk maar aan de farmaceutische industrie, petrochemie, computerindustrie, de voedingssector… Van kmo’s tot multinationals.
  • Er zijn ook heel wat chemici aan de slag bij overheidsdiensten belast met volksgezondheid, milieu, veiligheid, forensisch onderzoek…
  • Geef je graag je kennis en passie voor chemie door? Het onderwijs staat te springen voor leerkrachten chemie die de interesse van de volgende generatie aanwakkeren.